Disclaimer

21bis disclaimer

> Niets van deze website, of van producties van 21bis die op andere platformen verschijnen, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op om het even welke wijze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van 21bis. Als je gebruikmaakt van het citaatrecht, dat wettelijk beperkt is, ben je verplicht “© www.21bis.be” en de naam van alle auteurs te vermelden.

> De redactie van 21bis streeft ernaar om alle informatie op de site correct aan bod te laten komen. Mocht je toch foutieve of onvolledige informatie op deze website aantreffen, meld het ons dan via soetkin.bulcke@thomasmore.be (hoofdredactie) en lieve.roegiers@thomasmore.be (coördinatie).

21bis streeft ernaar om je navigatie op de site zo vlot mogelijk te laten verlopen. Mocht je toch problemen ondervinden, mail dan naar valentijn.horemans@thomasmore.be (webmanagement).

21bis noch de auteurs van de bijdragen en producties zijn verantwoordelijk voor de informatie die niet rechtstreeks door de 21bis-redactie gegenereerd werd: info via hyperlinks, advertentie-inhoud en comments/reacties op publicaties. Mocht je de inhoud hiervan ongepast vinden, meld het ons via lieve.roegiers@thomasmore.be.

> De integrale verantwoordelijkheid van redactionele stukken, inclusief inzake auteursrecht, ligt bij de auteurs van de bijdragen en producties. De eigenaar van de site 21bis, Thomas More Hogeschool Mechelen, stelt de ruimte ter beschikking in het kader van het onderwijs. De publicatie in andere media en op andere platformen past eveneens in dat onderwijsproject.

Loading