22/11/2019

Geen masteropleiding zonder bachelordiploma volgens het nieuwe Vlaamse regeerakkoord

Met het Vlaamse regeerakkoord, een bundel van 300 pagina’s die de basis zal vormen voor de komende vijf jaar van de Vlaamse regering, wil de Vlaamse regering de huidige studieduur in het hoger onderwijs naar beneden. Steeds meer studenten doen er langer over om hun diploma te behalen en daar moet verandering in komen volgens Jambon en co. Eén van hun voorstellen hiervoor is de zogenoemde harde knip tussen bachelor- en masteropleiding. ‘Het feit dat iedereen in drie jaar zijn bachelordiploma moet behalen is een utopie’, zegt Romy Demol, studietrajectbegeleider aan de Vrije Universiteit Brussel.

 

Jan Jambon (N-VA) tweette op 30 september 2019 dat er op Vlaams niveau een akkoord werd bereikt dat de basis zal vormen voor de nieuwe Vlaamse regering. Het regeerakkoord kwam er na lange onderhandelingen tussen N-VA, CD&V en Open VLD. Een belangrijk onderdeel van dit regeerakkoord is het onderwijs, met name de langere studieduur in het hoger onderwijs. Eén van de beslissingen die werd genomen, is dat de student niet meer mag starten in de master zonder de bacheloropleiding af te ronden. Niet iedereen is voorstander van dit voorstel. ‘Moest dit nu al van kracht zijn, had ik dit jaar maar 18 studiepunten kunnen opnemen wat niet genoeg is om mijn kindergeld te behouden,’ zegt Camille (22), student Communicatiewetenschappen. ‘Terwijl ik nu volgend jaar enkel mijn thesis moet doen en al parttime kan beginnen werken.’

Studietrajectbegeleider Romy Demol denkt niet dat deze harde knip een structurele oplossing zal bieden. ‘Er moeten zaken veranderen maar of die harde knip tussen bachelor en master de oplossing zal bieden voor vele van die problemen, daar hebben we toch onze twijfels over’, aldus Demol.

Studievertraging

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een student langer doet over de bacheloropleiding dan de voorziene drie jaar. Als eerste zijn er de studenten die niet op hun plek zitten binnen de gekozen opleiding. ‘Om studievertraging tegen te gaan is het zinvoller om naar het begin van de studieloopbaan te kijken’, volgens Demol. ‘Door aangepaste en betere acties te voorzien om studenten sneller te gaan oriënteren in een correcte studierichting.’

Verder zijn er heel wat studenten die wel op hun plek zitten in de bepaalde studierichting maar waar er andere factoren zijn die een rol spelen bij de langere studieduur. Zo zijn er studenten die moeilijkheden ondervonden in hun eerste bachelor maar ondertussen een goede studievoortgang maken. Daarnaast is er de groep studenten die het allemaal niet zo nauw neemt met de vooropgestelde drie jaar. Ten slotte zijn er studenten die langer doen over de bacheloropleiding omwille van hun persoonlijke welzijn. ‘Wat wij absoluut heel belangrijk vinden is dat wij individueel met de student gaan bekijken wat er in hun geval de beste oplossing is’, zegt Demol.

Individuele situatie

Een algemeen geldende regel zoals de harde knip kan niet de oplossing zijn voor de langere studieduur in het hoger onderwijs. Elke student heeft zijn persoonlijke situatie die mee in acht moet worden genomen. ‘Ik denk niet dat de harde knip voor alles en iedereen de oplossing is. Er moet naar het individuele traject van de student gekeken worden’, besluit Demol. ‘Het individuele verhaal van de student moet primeren.’

Tekst: Berte Verhoeven, foto: Pexels