17/11/2019

Studenten doen langer dan drie jaar over hun studies

Bachelorstudenten in Vlaanderen doen gemiddeld langer over hun studie. Dat blijkt uit cijfers van de OESO. Slechts een op de drie studenten slaagt erin zijn of haar diploma binnen de drie jaar te halen.

Studenten studeren te lang

Uit de beleidsnota (2019) van Ben Weyts (minister-president van de Vlaamse overheid) blijkt dat 33% van de studenten zijn of haar bachelor diploma haalt binnen de drie academiejaren. Daardoor valt Vlaanderen onder het OESO gemiddelde van 36%. Toch behaalt 67% van de bachelor studenten hun diploma na 6 jaar studeren. Op die manier bemachtigt Vlaanderen toch nog een plek op het OESO-gemiddelde.

Bij beursstudenten is het slaagpercentage ook niet denderend. Zowel op academisch als professioneel niveau is er een forse daling tussen 2009 en 2016, zo blijkt uit cijfers die Tine Soens (sp.a parlementslid) opvroeg aan Hilde Crevits (minister van onderwijs).

Universitaire beursstudenten die binnen het modeltraject hun diploma halen, lag in 2009 – 2010 op 27,06%. Tegenover academiejaar 2015 – 2016 ligt dat percentage nog maar op 20,16%. Oftewel een daling van 6,9%. Beursstudenten met een professionele bachelor op zak scoorden net iets beter met 5,97%. 29,93% behaalden in 2009 – 2010 hun bachelor diploma binnen drie jaar en in 2015 – 2016 daalde dat percentage naar 23,96%.

Flexibiliseringsmethode

Als student ken je ongetwijfeld de term ‘studiepunten’. Deze ‘studiepunten’ dragen bij tot de flexibilisering in het hoger onderwijs. In Vlaanderen startte dit creditsysteem in het academiejaar van 2005 – 2006 met als doel de mobiliteit, differentiatie en levenslang leren te vergroten. Studenten hebben meer inspraak over de spreiding van hun opleidingsonderdelen maar met als gevolg dat ze langer over hun studies doen.

Ook Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits uitte haar bezorgdheid. ‘Het is zeker geen goede zaak dat maar een klein deel van de studenten zijn of haar diploma binnen drie jaar haalt.’ vertelt Hilde Crevits in Veto. Daarom plant de regering Jambon I nieuwe maatregelen voor het Vlaams onderwijs. Om de studieduur, in het hoger onderwijs, te verkorten wil de regering niet-bindende toelatingsproeven invoeren. Deze ijkingsproeven bestaan al voor de studies burgerlijk ingenieur, dierengeneeskunde en de lerarenopleiding. Daarnaast moeten eerstejaarsstudenten slagen voor de helft van hun studiepunten als ze de richting willen blijven volgen. Tot slot is het verplicht dat studenten hun bachelor afwerken vooraleer ze aan hun master beginnen.

Studenten aan het woord

Strenge maatregelen dus. Maar hoe denken Vlaamse studenten hierover?

Student M. (21) studeert ‘Architectuur’ aan de UAntwerpen. Hij heeft een individueel studieprogramma waardoor hij vakken van alle bachelor jaren kan opnemen. In zijn eerste jaar slaagde hij niet voor drie vakken. ‘Ik geloof dat ik enkele keren pech heb gehad.’ zegt M. De strengere regels over het onderwijsbeleid vindt hij maar niets. ‘Ik vind dat iedereen de kans moet krijgen om verder te studeren als ze de inspanning doen. Het kan wel moeilijk zijn en de studenten doen er langer over, maar uiteindelijk heb je wel een maatschappij met meer hoogopgeleiden.’

Ook T. (22), student ‘Elektromechanica’ aan KULeuven, volgt ook niet het modeltraject. Hij zit in zijn derde bachelor jaar maar neemt nog twee vakken van het vorig jaar. T. is voorstander van de flexibiliseringsmethode. Hij vertelt: ‘Het geeft studenten die een tegenslag hadden of die net het modeltraject niet aankunnen een kans om toch, op langere termijn, hun doel te halen.’ Dat de overheid wil dat studenten geen mastervakken kunnen opnemen, vind T. onnodig. ‘In mijn richting is het al goed geregeld met het opnemen van vakken uit de master terwijl er nog vakken lopen uit de 3de bachelor. Hier is volgtijdelijkheid het belangrijkste. Ik vind het niet nodig om deze regel af te schaffen.’

© Tekst: Rose-Ann Melis Beeld: Pexels