06/12/2019

Theater als onderhandeling: hoe de expo The Neverending Park de Mechelaar centraal plaatst

In Museum Hof van Busleyden in Mechelen kunnen bezoekers vanaf vandaag de tentoonstelling The Neverending Park bekijken. De expo toont ruim 80 ideeën van Mechelaars die zich mee inzetten om de stad leefbaarder te maken. The Neverendig Park vormt het hart van het De Grond der Dingen, een project dat het Mechels theatergezelschap Arsenaal/Lazarus samen met het museum heeft opgericht. ‘Waarom de titel the Neverending park? We gaan ervan uit dat dit verhaal nooit gaat eindigen.’

 

De Grond der Dingen wil de samenleving sterker maken door een dynamisch en stedelijk verhaal te ontwikkelen waar elke inwoner actief aan kan meewerken. Diversiteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Theatermaker en -speler Willy Thomas richtte het vijfjarig project in 2016 op met de vraag: ‘Hoe kan ik mij als theatermaker en speler nuttig maken in functie en ontwikkeling van de samenleving?’

 

‘We waren vooral benieuwd naar wat de Mechelaar zou doen met het stuk grond zodat dit voor iedereen ten goede zou komen’

 

Alle inwoners van Mechelen kregen één vierkante meter om hun stad een nieuwe vorm te geven. ‘Natuurlijk kan je met één vierkante meter niet veel doen. We waren vooral benieuwd naar wat de Mechelaar zou doen met het stuk grond zodat dit voor iedereen ten goede zou komen. Ze moesten nadenken over wat de hele samenleving nodig had en niet over wat ze zelf nodig hadden’, Willy Thomas, artistiek leider van Arsenaal/Lazarus.

 

 

Onderwerpen van onderhandeling

 

Alle deelnemers, geïnteresseerde inwoners en oprichters kozen eind april dit jaar 83 ideeën om tentoon te stellen tijdens The Neverending Park. Dit lukte met behulp van deep democracy, een manier waarbij mensen in gesprek besluiten vormen, waarin ze  rekening houden met iedereen zijn mening en emoties.

De ideeën van de Mechelaars zijn heel uiteenlopend. Van gemeenschappelijke ruimtes tot zwemvijvers, nieuwe fietsstallingen, een rolstoelvriendelijke gevangenis,…

 

In totaal dienden de inwoners van Mechelen 206 ideeën in om hun stad een gemeenschappelijke toekomst te geven dat voor iedereen toegankelijk is. ‘De ingediende voorstellen dienen allemaal als gesprek om na te denken over een gemeenschappelijke toekomst’, Willy Thomas.

 

  

De inwoners konden tot eind februari 2018 ideeën inzenden voor dit project. Ze hadden drie opties: iets nieuws aan de stad toevoegen, een aanpassing doen van al iets bestaand of zich aansluiten bij een al bestaand idee.

 

De stad Mechelen houdt 20.000 vierkante meter vrij om met het einde van het project in 2021 enkele ideeën uit de expo te realiseren. ‘Het belangrijkste is dat die grond gevrijwaard blijft. We zijn volledig onafhankelijk van de stad, maar we zien ze wel als partner. We vullen elkaar aan en proberen het beste te doen om beide een duurzaam verhaal voor Mechelen te creëren. Stel dat er een ideologisch probleem zou zijn met het beleid van buiten uit, dan hebben we nog steeds de grond om dit project theatraal te kunnen blijven realiseren’, legt Willy Thomas uit.

 

Het belang van de dialoog

 

Het project geeft de burger een stem om bij te dragen aan veranderingen in de stad Mechelen. ‘De vrijheid en gelijkheid waar onze democratie zich op baseert, komt vaak in het gedrang. Ik zie dit project daarom als een versteviging en verfijning van de democratie. In dure termen noemen we dit contributieve democratie. Burgers die anders niet gehoord zouden worden krijgen zo de kans om veel creativiteit en input te tonen naar de stad toe’, Willy Thomas.

 

‘Ik zie dit project als een versteviging en verfijning van de democratie’

 

Daarom staat dialoog voeren tijdens deze expo centraal. Verschillende kunstenaars, theatermakers en artiesten gaan met de bezoeker actief in gesprek over wat ze belangrijk vinden in de samenleving. ‘Die gesprekken houden we bij en daar maken we wekelijks een kleine voorstelling over van 20 minuten. Op het einde van de expo zal er een grote voorstelling worden gespeeld.’

 

Ook nodigt The Neverendig Park gastsprekers uit die het zullen hebben over de diepere betekenis van de Grond Der dingen. Wekelijks zullen Arsenaal/Lazarus en Museum Hof van Busleyden dieper ingaan op enkele thema’s die te maken hebben met de tentoongestelde ideeën. Daarboven worden ook workshops gegeven en performances gedaan in het kader van De Grond Der Dingen.

 

Een plek voor ontmoeting

De scenografen en beeldende kunstenaars Jozef Wouters en Barry Ahmad Taib ontwierpen samen met architecte Vesara Molla en technisch aanvoerder Menno Vandevelde de vorm van de tentoonstelling. De bezoeker mag zich verwachten aan een kunstmatige biotoop onder de grond waar hij kan rondwandelen, ontmoeten, kijken, leren en spelen. Beeldend kunstenaar Benjamin Verdonck zette de verschillende ideeën om naar artistieke maquettes.

 

Om binnen te mogen in het park betaal je eenmalig 5 euro. Daarna mag je de tentoonstelling gratis bezoeken tot en met 15 maart, het einde van de expo.

 

Tekst en foto’s: © Aline Letor