20/01/2020

144 kleuters pleegden vorig jaar een misdrijf in Vlaanderen en Brussel

Vorig jaar hebben 144 kinderen jonger dan 6 jaar, kleuters dus, een misdrijf gepleegd in Vlaanderen en Brussel. De als ‘misdaad omschreven feiten’ (mof) zijn onder andere slagen en verwondingen, aanranding, verkrachting en drugsfeiten. Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) vroeg deze cijfers op van politie en parketten.

Uit dezelfde cijfers bleek ook dat er 1.257 kinderen in Vlaanderen en Brussel jonger dan 12 jaar feiten pleegden die gemeld waren bij de politie en het parket. 144 daarvan, waarvan 60 procent jongens, waren nog eens jonger dan zes jaar. De feiten gaan niet alleen om een onschuldige diefstal, maar echt om aanranding, slagen en verwondingen, drugsfeiten en diefstal met geweld.

Jeugddelinquentierecht
‘Boven de twaalf jaar is het jeugddelinquentierecht wel relevant, maar voor jonge kinderen niet’, legt Parys in het Laatste Nieuws Nieuws uit. Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen dus niet strafrechtelijk worden vervolgd wanneer ze iets gedaan hebben dat strafbaar is. Ze kunnen wel gefouilleerd en meegenomen worden voor verhoor door de politie. ‘Maar ze hebben soms wel nood aan heel specifieke behandeling zoals bij kleuters die seksuele agressie plegen. Die ontnuchterende cijfers laten zien dat we er echt snel moeten bij zijn met een behandeling als het dreigt mis te gaan’, zegt Parys.

Na het misdrijf
Als een kind jonger dan 12 jaar een als misdaad omschreven feit (mof) pleegt, verschijnt hij of zij wel voor een jeugdrechter. Die beperkt zich dan tot een berisping, een intensieve educatieve begeleiding of opvolging door de bevoegde sociale dienst die toegevoegd is aan elke jeugdrechtbank. Als de jongere wel ouder is dan 12 jaar dan kan de jeugdrechter uit verschillende maatregelen kiezen, bijvoorbeeld verplichte begeleiding of zelfs een plaatsing in een gesloten inrichting.

De jeugdrechter kan, of het kind nu ouder of jonger is dan 12 jaar, geen straffen opleggen, enkel maatregelen. Een persoon is pas vanaf 18 jaar strafbekwaam. Bij verkeersovertredingen geldt er een uitzondering, dan is dat al vanaf 16 jaar. Bij alle jeugdzaken worden de ouders of voogden nauw betrokken. Ze worden opgeroepen en geïnformeerd.

Gedragsproblemen
De vraag blijft of kinderen of zelfs kleuters in staat zijn om zulke misdaden te plegen. Prof. Dr. Bie Tremmery, forensisch kinder- en jeugdpsychiater, zegt in Het Laatste Nieuws van wel. ‘Richard Tremblay van de Universiteit van Montreal heeft uitgebreid onderzoek gedaan bij kinderen tussen 18 maanden en 5 jaar. Ongeveer 10 procent van die groep gebruikte een ernstige vorm van geweld om aan zijn behoefte te voldoen. Daarom is het belangrijk om de risicofactoren tot gedragsproblemen in kaart te brengen en in sommige gevallen al van bij de zwangerschap een traject uit te stippelen. Voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen en Kind & Gezin hebben daar al stappen in gezet. Een jong kind met gedragsproblemen heeft recht op een behandeling in plaats van straf.’

Foto: Pixabay from Pexels (CCO)

Tekst: Noor Vliers