10/01/2020

Jaaroverzicht – Migratie

In oktober 2019 vroegen het grootste aantal vluchtelingen asiel aan in ons land sinds 2015. Naast het toenemende aantal migranten, zagen we het afgelopen jaar ook een toename in de polarisatie rond de problematiek. Welke impact heeft de instroom van vluchtelingen op ons land?

Wij keken terug op 2019 met Johan Wets, Prof. migratie aan de KUL, en commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Dirk Van den Bulck.

Cijfers van december 2019 werden nog niet gepubliceerd.

Video en tekst: Franceska Van Malderen, geluid: Ziggy Verhoeven