15/04/2020,

Dit is hoe Het Depot en de AB omgaan met de coronacrisis

Mike Naert, algemeen en artistiek directeur van Het Depot in Leuven en Lien Peeters die instaat voor social media en story telling in AB vertellen ons hoe ze omgaan met de situatie en hoe ze naar de toekomst toe werken.

Het Depot in tijden van COVID-19

Iedereen lijdt aan deze crisis, maar de kunstsector misschien wel het meest. Het Depot, een kleine concertzaal in Leuven, is een van de vele huizen die zijn moeten sluiten. Het werk, daarentegen, stopt niet.

De internationale artiesten hebben zelf al snel gevraagd om hun concerten uit te stellen aangezien zij nog niet weten hoe hun tournees zullen verlopen. Voorlopig zijn de meeste evenementen die naar eind mei en begin juni zijn verschoven enkel van Belgische artiesten. Dit maakt mogelijke latere verschuivingen makkelijker.

‘Wij hebben elf vaste werknemers, waarvan acht nu op tijdelijke werkloosheid zijn geplaatst.’ zegt Mike.

Het Depot organiseert niet alleen concerten, maar verhuurt ook andere zalen in hun gebouw. Deze konden, zoals de concerten, niet opgeschoven worden waardoor dit een direct verlies betekent. ‘Zaal verhuur is natuurlijk een opbrengst voor ons waar we een stukje andere kosten mee betalen. We hopen dat de verliezen in evenwicht worden getrokken door de tijdelijke werkloosheid van een aantal medewerkers.’

De concertgangers begrijpen deze situatie en tonen veel begrip. Het team van Het Depot staat op elk moment klaar om terug open te gaan. De enige vraag nu is of het publiek ook even snel zal terugkomen, want de angst voor het coronavirus zal nog een tijd bestaan bij de mensen.

Voorlopig is het dus nog afwachten, maar Het Depot hoopt, zoals vele anderen dat dit allemaal zo snel mogelijk overwaait.

AB: ‘Mogelijk blijven we in de zomer langer open om concerten te blijven geven’

‘Je moet 1 boodschap naar buiten sturen en de mensen duidelijke informatie geven hoe de werking verdergezet zal worden’, zegt Lien Peters. ‘Op zo’n momenten is is het belangrijk om niet te gehaast te werk te gaan maar je moet afwachten tot instanties van de overheid ook duidelijk communiceren. Het heeft geen zin een boodschap de wereld in te sturen en deze daarna te moeten aanpassen.’

Lien maakt deel uit van de groep die instaat voor communicatie binnen de AB. Om de situatie zo goed mogelijk aan te pakken heeft het hele team vergaderd rond deze crisis. ‘Je moet 1 boodschap naar buiten sturen en de mensen duidelijke informatie geven hoe de werking verdergezet zal worden’, zegt ze. ‘Op zo’n momenten is is het belangrijk om niet te gehaast te werk te gaan maar je moet afwachten tot instanties van de overheid ook duidelijk communiceren. Het heeft geen zin een boodschap de wereld in te sturen en deze daarna te moeten aanpassen.’.

Het was niet de eerste keer dat de AB te maken kreeg met een crisis. Ook naar aanleiding van de aanslagen in Parijs in 2015 werden er maatregelen genomen. ‘Het is niets eenzijdig. Iedereen zit in diezelfde miserie dus was het ook wel te verwachten dat concerten gingen afgelast worden.’

Sinds de tweede week werd bijna iedereen technisch werkloos gesteld. Alle projecten werden afgelast of verplaatst. Ook goede doelen zoals de duizend kilometer tegen kom op tegen kanker zullen niet door kunnen gaan, tot grote spijt van Lien. De AB bestaat ook 35 jaar maar gebeurtenissen als deze verdwijnen nu naar de achtergrond en zijn niet relevant op dit moment.

Door de besparingen van de Vlaamse overheid op de werkingsmiddelen van de cultuursector plus de afschaffing van de subsidie van de VGC (Vlaamse  Gemeenschapscommisie) van 90.000 euro met daarbovenop nog eens deze crisis, draaien concertzalen als de AB grote verliezen. Ze proberen de meeste concerten te verplaatsen, maar er blijven er komen en er is natuurlijk een maximumcapaciteit. Mogelijk blijft de AB langer open in de zomer om tot in juli of zelfs augustus concerten te blijven geven. Alles is nog heel onduidelijk en er is geen zekerheid over vanaf wanneer er terug evenementen kunnen plaatsvinden. ‘Het zal een alternatieve zomer worden’, volgens Lien. ‘Misschien komen er wel mooie dingen uit. Ik hoop op creatieve kleinschalige ondernemingen.’

Ondertussen biedt de AB een online alternatief aan, AB Canapé. Elke avond vindt er een livestream plaats op de Facebookpagina waarin een deel van een live optreden uit het verleden wordt getoond . ‘Vanuit je huiskamer een concert opnieuw beleven. Het heeft echt veel succes. Dit is hét moment om met deze sterke content naar buiten te komen omdat de mensen nu de tijd hebben om ernaar te kijken.’

Er kwam een golf van positieve reacties van de mensen toen de AB de deuren moest sluiten. ‘Elk ticket zou terug worden betaald maar sommigen namen zelf contact op dat dit niet nodig was. Er is heel veel begrip voor de situatie. Iedereen heeft er mee te maken.’

Ook artiesten reageerden enorm goed. In eerste instantie zeiden ze zelf hun concerten af. Velen passeerden op een tournee die nu sowieso niet meer zou kunnen doorgaan. ‘Het was gewoon zo voor de hand liggend dat het op geen enkel vlak een probleem was’, zegt Lien. Sommige artiesten kwamen wel meerdere dagen optreden en anderen stonden op het punt van een doorbraak; dan valt dit hen uiteraard extra zwaar. Voor sommige artiesten is het een heel bittere pil’. Ze staan op de rand van een doorbraak en dit wordt dan uitgesteld.’

‘Het is belangrijk dat we de mensen binnenkort terug kunnen zien. Dat we samen terug kunnen genieten van mooie muziek. Dat worden de beste concerten ooit, met het meest uitzinnige publiek’, besluit Lien.

 

Tekst: Thomas Gevaerts en Emma Aladin
Foto: Wikimedia Commons

Het Depot: Martelarenplein 12, 3000 Leuven
Telefoon: 016 22 06 03

AB: Anspachlaan 110, 1000 Brussel
Telefoon: 02 548 24 84