09/10/2020

Minder overlast in Mechelen-Willebroek dankzij corona-maatregelen

De beperkte sociale contacten tegen de verspreiding van COVID-19 lijken nog een positief gevolg te hebben. Dirk Van de Sande, woordvoerder van politiezone Mechelen-Willebroek, wijst op de daling van overlast en criminaliteit tijdens de lockdownperiode.

‘We brengen de cijfers in verband met criminaliteit en overlast per maand of kwartaal samen in wijkbarometers van veiligheid en leefbaarheid. Daarnaast worden ook per jaar cijfers opgesteld voor een zo correct mogelijke afspiegeling ervan. Deze jaarcijfers van 2020 zijn er nog niet, waardoor we nog geen concreet globaal beeld kunnen geven.’

Is er een trend op te merken wanneer we kijken naar deze cijfers?

‘Om helemaal zeker te zijn zouden we naar de cijfers over een groter geheel moeten kijken. Nu is dat natuurlijk wat nattevingerwerk. Op basis van de jaren ervaring van mezelf en van diverse collega’s, is er wel een tendens op te merken. Er is sprake van minder feiten, niet alleen wat betreft overlast maar ook bijvoorbeeld misdrijven zoals inbraken.’

Waaraan zou u dit verschil met vorige jaren toeschrijven?

‘Dat heeft voornamelijk te maken met de lockdown: de mensen moesten thuisblijven. Ook de sluiting van horecazaken en dergelijke, die een oorzaak van overlast kunnen zijn, heeft hier een rol in gespeeld. Het aantal feestjes thuis is ook niet gestegen, we hebben elk jaar wel te maken met een uit de hand gelopen barbecue en dat was dit jaar niet anders. Volgens zowel de tussentijdse feedback als de burgemeesters van Mechelen en Willebroek werden de maatregelen rond Covid-19 vrij goed gerespecteerd in onze gemeentes. Er waren van grote inbreuken zoals feestjes of bijeenkomsten. We hebben dan ook ingezet op sensibilisering en een handhaving die duidelijk maakte dat de regels moesten worden nageleefd.’

En bij eventuele overtredingen trad de politie op.

‘Inderdaad, de politie voerde controle uit. We controleerden en reageerden op deze meldingen van overtredingen.’

Hebt u een vermoeden hoe dit in de volgende maanden verder zal verlopen?

‘Daarover kunnen we nog geen uitspraken doen. Wel hopen we dat de inwoners van Mechelen en Willebroek de regels zeer goed blijven naleven en zich blijven inspannen zoals de afgelopen maanden. Zo kunnen we ernaar streven de opnieuw stijgende Corona-cijfers naar beneden te halen.’

Tekst: Laura Poelmans, foto: © Elien Decoster