04/01/2021

DATA: Milieubewust of onbewust Vlaanderen?

Vleesconsumptie en de hoeveelheid huishoudelijk afval vertonen een dalende trend in Vlaanderen. Toch is het nog steeds veel te weinig volgens experten. Mag men optimistisch zijn?

Tussen 2010 en 2018 verminderde de schijnbare vleesconsumptie in België met acht procent, dit is zichtbaar op de onderstaande infografiek. Waarom is dit iets positief? De productie van vlees en andere dierlijke producten leidt voorstelbaar tot meer broeikasgasemissies, stikstofverliezen, en een meer waterverbruik. Zeker als we dit vergelijken met plantaardige alternatieven zoals soja. Afgelopen jaren lijkt het zelfs dat de hoeveelheid vleesconsumptie dreigt stil te vallen. Dat Vlamingen minder vlees nuttigen is een feit, maar toch liggen de cijfers nog steeds te hoog. De gemiddelde Belg haalt ongeveer 62 procent van zijn eiwitinname uit dierlijke bronnen, dit blijkt uit de voedselconsumptie peiling van 2014.

 

 

 

Ook bij huishoudelijk afval kunnen we van een dalende trend spreken in Vlaanderen. Tussen 2013 en 2018 daalde de hoeveelheid huishoudelijk afval met acht procent, zoals afgebeeld op de onderstaande infografiek. Deze daling is positief en daar is iedereen zich van bewust, maar hoe komt dit? Door de evolutie van het selectief ingezameld afval, die bestaat uit ongeveer 70 procent van het huishoudelijk afval. De grootste dalingen zag OVAM bij: bouw- en sloopafval, papier- en kartonafval, groenafval en groente-, fruit- en tuinafval (gft). Is dit wel genoeg? Nee, volgens het milieurapport van Vlaanderen was er een sterke daling van 1995 tot 2003, men spreekt over ongeveer de helft vermindering. Terwijl de huidige cijfers eerder stagneren. We kunnen dus spreken van een dalende trend, maar een die dreigt stil te vallen.

 

 

De conclusie is dat Vlaanderen vooruitgang boekt, maar niet genoeg. Omdat milieu en klimaat vaak wordt gelinkt aan doemdenken is het belangrijk om een optimistische kijk te behouden. Toch zijn positieve cijfers enorm moeilijk te vinden. Belangrijk is wel dat bovenstaande infografieken pas vanaf 2010 of 2013 beginnen omdat men toen een nieuwe en accuratere manier heeft gevonden om deze cijfers te bepalen. De opwarming van de aarde tegengaan zal ook in 2021 werkpunt blijven.

 

Tekst en beeld: Margo Devillé