30/04/2021

Belgische arts-specialisten in opleiding dreigen sociale rechten te verliezen: ‘Onaanvaardbaar voorstel’

De Belgische ziekenhuizen willen een aanpassing van de arbeidsvoorwaarden voor arts-specialisten in opleiding doorvoeren. Volgens de Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO) wordt er in het voorgestelde document weinig rekening gehouden met hun sociale rechten. Een woordvoerder van VASO liet aan 21bis weten dat er een nationale actie kan volgen indien de regering deze week niet reageert met een voorstel waarbij hen meer rechten worden toegekend. 

De aanpassing van de arbeidsvoorwaarden voor specialisten in opleiding is al langer een zorgpunt. Voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) probeerde de ziekenhuizen en artsen vorig jaar al tot een akkoord te laten komen. Het doel van de onderhandelingen was om een eenvormig contract op te stellen, waarbij arts-specialisten in opleiding minder onder druk zouden komen te staan. In plaats daarvan is er in plaats van vooruitgang juist achteruitgang geboekt, zegt voorzitter van VASO Jonas Brouwers.

VASO vraagt een wettelijk kader voor assistenten en arts-specialisten in opleiding. Onder de eisen zijn een minimum maandloon, een minimum uitbetaling van de wachtvergoedingen en een minimum aantal vakantiedagen. Verder zegt Brouwers dat VASO wil dat de sociale bescherming, de pensioenopbouw, het ouderschapsverlof en het recht op werkloosheidsbescherming in het document moeten worden opgenomen. 

‘Het voorstel dat gedaan werd door de ziekenhuizen is een achteruitgang, voornamelijk omdat assistenten of arts-specialisten in opleiding geen recht meer zouden hebben op een gegarandeerd maandloon wanneer ze ziek worden. Ze zouden daarnaast geen wachtvergoedingen meer krijgen. Dat is een vergoeding die een arts krijgt als hij of zij een avond-, weekend- of nachtshift heeft. Tot slot zouden zij ook onvoldoende tijd overhouden voor hun opleidingen’, klinkt het. 

Mogelijke protestacties

De volgende vergadering tussen VASO en de ziekenhuizen om de voorwaarden van het voorstel te bespreken zal plaatsvinden op 5 mei. Brouwers zegt dat VASO toch al eerder een signaal verwacht. De absolute deadline voor het voorstel is 19 mei, maar volgens Brouwers wordt het moeilijker om te onderhandelen naarmate de deadline dichterbij komt. Die deadline is overigens al drie keer verlegd. 

Ook de Waalse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (CIMACS) is niet tevreden met het voorstel. De leden van CIMACS staakten op donderdag 29 april van 14 tot 15 uur uit protest tegen de veranderingen. Brouwers zegt dat VASO de Franstalige collega’s steunt, maar dat zijn organisatie voorlopig nog geen acties plant. ‘Wij willen het constructief overleg alle kansen geven. Als er geen voorstel op tafel komt, sluiten we wel niet uit dat we ons aansluiten bij onze Franstalige collega’s om een nationale actie te ondernemen’, concludeert hij. 

 

Tekst: Andrei Stiru, foto: David Mark van Pixabay