22/04/2021

Leuven MindGate organiseert tweede editie AND& Innovation Festival

Ben jij een innovatievolger? Breek je je hoofd wel eens over maatschappelijke issues die ons in de toekomst te wachten staan? Tussen 21 en 25 april organiseert ondernemersorganisatie Leuven MindGate de tweede editie van het AND& Innovation Festival. In dit 21e jaar buigen innovators zich over 21 vragen voor de 21e eeuw.

Als universiteitsstad is Leuven allang wereldvermaard. Minder bekend is dat de centrumstad op vlak van gezondheidszorg en technologie heel wat in haar mars heeft. Om deze troeven internationaal in de kijker te zetten, werd in 2016 Leuven MindGate opgericht. Voortaan zouden overheidsinstellingen en ondernemers de krachten bundelen om talent en investeerders aan te trekken.

Curated for the curious

Om deze ambitie daadkracht bij te zetten, kwam in 2018 het idee om het talent zelf naar Leuven te halen. Het AND& Innovation Festival was geboren. Meer dan 100 denkers, ondernemers en artiesten dachten samen na over de problemen die morgen brengt. Nu, drie jaar later, doen ze dat weer. Hetzelfde recept, maar met enkele andere ingrediënten.

Conference, Summit, Play, Music&Arts en de iCapitalshow. Dat zijn de vijf pijlers waarop het festival staaft. Janna Vandernoten, hoofd communicatie bij AND&, licht toe:  ‘AND& wil in de eerste plaats een echt stadsfestival zijn. Curated for the curious is het motto, maar daarnaast willen we een breed publiek aanspreken.’

21 vragen voor de 21e eeuw

Als er iets is dat de pandemie ons geleerd heeft, is het dat gezondheidszorg en technologie in de toekomst van levensbelang zullen zijn. Via de conferentie wil AND& voorsprong nemen: nadenken over zaken die het ons morgen moeilijk kunnen maken. ‘Tijdens de online conference buigen sprekers zich over 21 vragen die cruciaal zijn voor de 21e eeuw. Hierbij staan de volgende zaken voorop: ten eerste is dat bewustwording. We leven in een maatschappij die continu in beweging is, en moeten beseffen dat we voor onvoorziene uitdagingen zullen staan. Actief daarover redeneren is dus waar de conferentie om draait.’ Daarnaast wil AND& nadruk leggen op inclusie: ‘Zeker wat minderheidsgroepen betreft staan we nog voor uitdagingen. Nog te vaak krijgen zij niet het forum dat ze verdienen. Het gaat dan over etnische minderheden, maar evengoed over vrouwen. Bij AND& willen we hen het publiek geven dat ze verdienen. Daarin gaat het ook om de dringendheid: er móét iets veranderen.’

Audiobed

Naast de conferentie bestaat het festival uit vier andere onderdelen. Twee zijn erg specifiek, twee eerder artistiek. ‘De summit is vooral gericht op ondernemers, met als centrale thema duurzaam ondernemen’, zegt Vandernoten. ‘En omdat de toekomst aan de jeugd is, willen we ook hen stimuleren out-of-the-box te denken. Voor hen is er Play, met een programma voor de scholen enerzijds, en een onderdeel over recyclage anderzijds.’

Last but not least: de artistieke kant. Waar er normaal meerdere optredens zijn, was dat ditmaal niet mogelijk. Daarom besloot AND& het met slechts één installatie te doen. ‘En die is zeker niet de minste. In de St.-Michielskerk gaat “Transcendence” van artiest Max Cooper in wereldpremière. Het werkt als volgt: je neemt plaats op een bed, en tegelijk worden er beelden geprojecteerd op het plafond en is er muziek te horen. Die muziek kan je dan effectief voelen via het audiobed waar je op ligt’, aldus Vandernoten.

En, en, en 

Als extraatje is er dit jaar de iCapital Show. Vandernoten verklaart: ‘De show staat volledig in het teken van de award die Leuven won als Europese innovatiehoofdstad. De stad wil van de gelegenheid gebruik maken om de burgers te tonen waaraan Leuven die titel te danken heeft.’

Maar wat het festival écht uniek maakt is volgens Vandernoten het volgende: ‘AND& brengt veel verschillende mensen samen.  Zo is er tijdens de conferentie een vraag waarover een viroloog komt spreken. Over diezelfde vraag komt er dan bijvoorbeeld een filosoof of andere wetenschapper zijn standpunt uiten. De essentie is om alle verschillende standpunten samen te brengen. Dat is waar AND& voor staat: en, en, en. Want alleen door ideeën samen te voegen kom je tot betere innovatie.’

 Het festival vindt plaats tussen 21 en 25 april. Tickets en info vind je op de website of via social media. Reserveren voor Music&Arts is verplicht, en kan via de website van het Depot.

Tekst: Jarne Devroey, foto Riccardo Annandale on Unsplash