03/05/2021

Mechelaars helpen jongeren aan menstruatieproducten

Het Mechelse kansarmoedenetwerk (KAN) kocht samen met stad Mechelen menstruatieproducten voor meer dan 7.000 euro dankzij de opbrengst van ongebruikte Mechelbonnen. De producten worden verdeeld onder zo’n duizend financieel kwetsbare jongeren.

Tijdens de coronacrisis ontving elk Mechels gezin drie Mechelbonnen, die uitgegeven konden worden in de verschillende opgegeven handelszaken. Wie de bonnen niet nodig hadden, kon deze deponeren in het Sociaal Huis van Mechelen, of bij het Huis van de Mechelaar. Stad Mechelen ontving 3.684 euro aan ingeleverde corona-Mechelbonnen. Ze verdubbelden het bedrag en schonk het aan het KAN. Via deze weg hebben de Mechelaars een duizendtal jongeren aan menstruatieproducten geholpen. 

DURE LEVENSMIDDELEN

De stad kocht samen met het kansarmoedenetwerk in Mechelen voor 7.368 euro aan tampons, cups en maandverbanden. Natasja Lories van het KAN: ‘De producten zijn verdeeld over de verschillende KAN-partners: J@M en ROJM. Op die manier verspreidden de desbetreffende organisaties de producten via hun eigen doelgroep.’

‘Menstruatie-armoede beklemtoont het woord ‘armoede’, gaat Lories verder. ‘Dat staat voor een tekort hebben aan dingen. Zo is het is voor personen die menstrueren niet altijd eenvoudig om over menstruatieproducten te beschikken. Dat wekt schaamte op en dat kan leiden tot onder andere schooluitval of uitsluiting. Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat mensen over het materiaal kunnen beschikken.’

De strijd tegen menstruatiearmoede is nog niet gestreden, maar het kansarmoedenetwerk doet er alles aan om zo veel mogelijk kwetsbare jongeren te blijven helpen. ‘We hebben momenteel een actie op poten gezet om tegemoet te komen aan noden op korte termijn. De aanpak op langere termijn werken we uit binnen de werkgroep ‘gezondheid’ van het KAN. Het is alleszins onze intentie om hier op een duurzame manier mee aan de slag te blijven gaan en om producten permanent te kunnen aanbieden. Hoe we dat structureel zullen concretiseren, werken we momenteel verder uit.’ 

Menstruatieproducten aankopen zorgt voor een te grote hap uit het budget van gezinnen. Natasja Lories van het KAN laat weten aan Het Nieuwsblad dat het positief is dat ze een duizendtal financieel kwetsbare jongeren op deze manier kunnen helpen. ‘We zijn de Mechelaars die hun bons hebben geschonken erg dankbaar. Ze helpen ons in de strijd tegen menstruatiearmoede’ laat Lories nog weten.

Tekst: Akyna Peeters, foto: © Akyna Peeters