18/10/2021

Studenten kennen doopcharter niet

Wie een studentendoop wil organiseren, moet zich aan het doopcharter houden. Dat charter is cruciaal om de traditionele doop aan te kunnen passen aan de huidige maatschappij. Hoe staat Intermedia, een Mechelse studentenvereniging, tegenover dat charter en is het wel genoeg gekend bij de studenten? Lien Baeyens, medewerker van Studentenvoorziening, geeft duiding.

Naar aanleiding van de dood van Sanda Dia en de schorsing van de Brusselse studentenclub krijgt het doopcharter extra aandacht. Studentenverenigingen moeten in het begin van het academiejaar een doopcharter ondertekenen. ‘Door duidelijke afspraken te maken kan een mooie traditie blijven bestaan in de huidige context’, legt Lien Baeyens uit. Zij is ervoor verantwoordelijk dat de vijf erkende studentenverenigingen aan Thomas More Mechelen het doopcharter van Thomas More ondertekenen.

‘Wij stappen af van de ouderwetse doop en proberen vernieuwend te zijn.’

Dries Truyers, praeses van Intermedia

In Mechelen zijn er weinig problemen met het ondertekenen van het charter, zegt Baeyens. ‘We hebben te maken met meer progressieve verenigingen die sowieso al achter die waarden van staan.’ Dries Truyers, praeses van studentenvereniging Intermedia vraag zich af of studentendopen nog wel van deze tijd zijn. ‘Wij stappen af van de ouderwetse doop en proberen vernieuwend te zijn. Vernedering heeft bij ons geen plaats. Onze schachten gaan bijvoorbeeld wel vuil worden en spelletjes spelen, maar ze zullen niet op hun knieën moeten rondlopen.’ Intermedia wil met hun doop een hechte groep creëren die zich engageert om samen een fijn jaar tegemoet te gaan. Ze kiezen bewust voor een duo-doop, zodat de schachten er nooit alleen voor staan. 

Nog onbekend

Volgens Baeyens moet er nog wel ingezet worden om het doopcharter breder bekend te maken bij alle studenten. Dat wordt ook bevestigd door Truyers.‘Onze leden kennen het doopcharter niet. De doopmeesters moeten wel toestemming vragen voor alles wat ze willen doen of meenemen. Er is dus wel iemand bezig die erop toeziet dat het doopcharter wordt nageleefd. We zijn zelfs strenger.’

‘Het is nochtans een meerwaarde dat deelnemers zelf ook weten wat de afspraken zijn’, zegt Baeyens. ‘Zo weten ze wat er wel en niet kan en hebben ze de kans om nee te zeggen. Het charter is dus een soort van safety check.’ Studenten kunnen ook melding maken van een doop. Als er afspraken niet zijn nagekomen, kan dat bij Studentenvoorzieningen. Als het gaat over grensoverschrijdend gedrag, kan dat gemeld worden op het meldpunt grensoverschrijdend gedrag. 

Wil je meer weten over studentendopen aan Thomas More Mechelen, dan kan je terecht op het studentenportaal.

Tekst: Febe De Donder, eindredactie: Hanne Bral
Foto’s: ©Febe De Donder