09/12/2021

Demonstrante Amina El Hichmani Vandenheuvel betoogt tegen vrouwengeweld: ‘Om daar samen met duizenden andere vrouwen te staan is een heel sterk signaal’

Voor het vijfde jaar op rij, op 28 november, komen organisaties op straat om De Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen te verdedigen. Volgens de officiële cijfers van de politie waren er zo’n 3.000 aanwezigen op de Kunstberg in Brussel. De nationale feministische manifestatie is een initiatief van Mirabel Belgium, een platform van verenigingen tegen vrouwengeweld. Amina (20) was er ook bij: ‘De Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen is de aanleiding om elk jaar op straat te blijven komen.’

In 1999 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om 25 november uit te roepen tot de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Sindsdien komen jaarlijks mensen op straat. Regeringen, internationale organisaties en ngo’s worden aangemoedigd om activiteiten te organiseren ter ondersteuning van de dag.

Bij Amina El Hichmani Vandenheuvel, woordvoerster van RedFox (de jongerenbeweging van de PVDA), valt een duidelijk verschil op tijdens de manifestatie. ‘Ik ga al meerdere jaren naar protesten rond vrouwengeweld, je ziet dat het probleem veel breder leeft bij de mensen dan de jaren voordien. Dat vind ik echt impressionant.’ Bij de regering is er volgens Amina een verhoogde betrokkenheid, maar nog altijd niet genoeg. ‘Onze regering belooft dat er meer opvolging komt rond seksueel geweld bij vrouwen, ze beloven dat er nieuwe zorgcentra zullen komen. Maar in de realiteit hebben we die nog niet allemaal gezien.’

Bekijk hier de route van 5 km die werd afgelegd door de betogers in Brussel.

Twee derde komt in aanraking 

Wie te maken krijgt met seksueel geweld kan terecht bij een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG). Slachtoffers kunnen er terecht voor forensische onderzoeken, klachtenbehandeling en non-stop medische en psychische hulp. Seksueel geweld is geen nieuw probleem. Uit een grootschalig onderzoek van de UGent blijkt dat twee derde van de bevolking in aanraking komt met seksueel geweld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) betekent seksueel geweld ‘elke seksuele daad die tegen iemands wil wordt uitgevoerd. Het kan door eender welke persoon uitgevoerd worden ongeacht de relatie tot het slachtoffer, in gelijk welke omgeving.’ 

‘Als je op straat komt, laat je echt duidelijk je stem horen’ – Amina El Hichmani Vandenheuvel, woordvoerster van RedFox

De afgelopen weken was er in ons land een grote golf aan getuigenissen. Jongeren en studenten delen verhalen over hoe ze al zijn lastiggevallen. In oktober kwamen al meer dan 1.000 vrouwen op straat in de Brusselse gemeente Elsene. De beweging kwam op gang door onthullingen van seksueel geweld in twee cafés in Elsene: Waff en El Café. Feministische activisten roepen op tot een boycot van het uitgaansleven onder de naam ‘Nightlife blackout’. Balance ton bar, een nieuwe Instagrampagina, bundelt deze getuigenissen en roept mensen op om een anonieme getuigenis af te leggen. Amina vindt het belangrijk om nu in te grijpen. ‘Ik denk dat als je op straat komt, je echt duidelijk je stem laat horen. Het is belangrijk dat je een attitude laat zien die bewijst dat we op straat blijven komen tot jullie er iets aan doen. En als daar niets aan gedaan wordt, blijven we ook gewoon op straat komen.’ 


Symbool tegen gendergeweld

De aanwezigen kleuren hun handen paars, als een symbool tegen gendergeweld. Het is het logo van de organisatie Mirabel Belgium. De slogan die voor het eerst gebruikt is met het protest in Elsene gebruiken ze hier ook. ‘Victime je te crois, agresseur on te vois’, ‘Aan het slachtoffer: wij geloven jouw, aan de mensen die dit doen, wij zien jullie.’ Amina vindt de paars geverfde hand en de slogan bijzonder sterk. ‘Daar krijg je een heel goed gevoel van, je laat zien aan mensen dat ze niet alleen zijn, dat er effectief naar hen wordt geluisterd en dat we ze geloven.’ De cijfers van seksueel geweld zijn er sinds de komst van corona niet beter op geworden. Ook Amina is zich ervan bewust dat partnergeweld is toegenomen. ‘Ik denk dat corona voor heel veel mensen een beetje de neus op de feiten heeft gedrukt. Het geweld is tijdens corona toegenomen omdat je natuurlijk vast zit in je huis en kan je niet naar buiten.’ Volgens Stop Feminicide, een blog gewijd aan vrouwenmoorden in België, zijn er dit jaar ten minste achttien vrouwen vermoord omwille van het feit dat ze vrouw zijn. 

Betogers kleuren paars als symbool tegen vrouwengeweld. © Amina El Hichmani Vandenheuvel

Hoog op de agenda

Amina is voorstander van preventiecampagnes rond seksueel geweld. Ze vindt het belangrijk dat slachtoffers van seksueel geweld niet in een zwart gat belanden. ‘Ik denk dat wat nu echt moet gebeuren is enerzijds de opvolging van de klachten, politieagenten moeten voldoende geschoold zijn om daarmee om te gaan. Anderzijds moeten er centra komen die werken rond zowel preventie als opvolging. Dat staat hoog op de agenda.’ Het stadsbestuur van Gent zal binnenkort een coördinator aanstellen die zich specifiek zal bezighouden met seksuele intimidatie. De stad Brussel neemt zijn verantwoordelijkheid met een eerste plan 2020-2024, met 56 concrete maatregelen: Het Brussels Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen. Ook de stad Mechelen en de lokale horeca slaan de handen in elkaar om de seksuele agressie in het nachtleven aan te pakken. 

Tekst: Mich Van Eynde
Foto’s: © Amina El Hichmani Vandenheuvel