16/01/2022

Buitenlandse stages in coronatijden: ‘We willen geen studenten sturen naar een onveilige plaats’

Door de nieuwe coronavariant Omikron zal dit academiejaar opnieuw moeilijk zijn om stage te lopen of te studeren in het buitenland. Deze mutatie creëert bezorgdheid en vragen voor de studenten van de Thomas More-hogeschool in Mechelen die hun stage in het buitenland moeten doen. 

Voor de internationale studenten was het niet makkelijk om in ons land te geraken. De hogeschool heeft daarom niet veel studenten kunnen opnemen. De school heeft dus last ondervonden, omdat de grenzen gesloten waren. Zowel in- als uitkomende studenten hebben zich dit jaar daardoor moeten aanpassen.

Hoe de variant ‘Omikron’ studenten belemmerd om op stage te gaan, zie je in de reportage hieronder.

Het aantal studenten die op uitwisseling gaan is de voorbije jaren gedaald door de coronapandemie. 

International Office Manager Aitziber Menchaca De Diego zegt ‘Voor corona gingen meer dan 1000 studenten op stage op alle Thomas More campussen.’ De hogeschool houdt rekening met verschillende factoren: het gezondheidssysteem van het land, hoe de situatie daar is en de veiligheid. Dit is van prioritair belang ‘We willen geen studenten sturen naar een onveilige plaats’, verklaart Aitziber. 

Hoe weet je dan of je je stage in het buitenland mag doen of niet? Hierbij is er geen duidelijk antwoord mogelijk, elke student krijgt hierbij een gepersonaliseerde advies van de school.

Pack Your Bags

Elk jaar organiseert Thomas More een algemene infosessie om stages of studies verder te zetten in het buitenland. Studenten krijgen daarbij meer te horen over de bepaalde voorwaarden die je moet hebben, de beursmogelijkheden, het registratie proces en de ervaringen van andere studenten.

Als studenten in het buitenland stage lopen, worden ze niet aan hun lot overgelaten. Ze worden begeleid en blijven in contact met de internationale coördinatoren of ICO’s. Elke opleiding heeft één of meerdere internationale coördinatoren, die de studenten van een bepaalde opleiding opvolgen. Van het moment dat ze vermoeden dat er problemen zijn dan worden de verantwoordelijke voor de in- en uitgaande studenten van over geïnformeerd en wordt er actie ondernomen.

Stage buitenland

Sinds het begin van de pandemie zijn heel wat studenten afgehaakt om stage te lopen buiten Europa. Ze kiezen vaker voor een bestemming binnen Europa. «Er zijn toch studenten die naar het buitenland gaan naar de landen die veilig geacht worden. » vertelt Els Voet verantwoordelijke voor uitgaande studenten.

In de afdeling van Thomas More Mechelen zullen 532 studenten op uitwisseling gaan in het tweede semester. Daarvan vertrekken 109 studenten naar landen buiten Europa.

 

Er zijn toch studenten die naar het buitenland gaan naar de landen de veilig geacht worden.’

Els Voet verantwoordelijke voor uitgaande studenten

 

Dit zijn de landen waar studenten het meest op stage gaan.

  1. Spanje
  2. Suriname
  3. Verenigde Staten
  4. Zuid-Afrika
  5. Verenigd Koninkrijk

Erasmus Student Network 

Internationale studenten die ver weg wonen, kunnen zich aansluiten bij het Erasmus Student Network, afgekort ESN. Dit is een van de grootste studentenverenigingen in Europa.

ESN werkt aan de oprichting van een mobielere en flexibelere onderwijsomgeving door de studentenuitwisselingen op verschillende niveaus te ondersteunen en te ontwikkelen. Daarbovenop zorgen ze er ook voor dat studenten die geen toegang hebben tot een Erasmus periode een interculturele ervaring kunnen meemaken (“internationalisering in eigen land”).

De grootste campus van Thomas More is gevestigd in Mechelen. Daar komen elk jaar opnieuw verschillende nationaliteiten samen. Dit schooljaar verwelkomt campus Mechelen 200 internationale studenten uit 65 verschillende landen.

VR-stage

Er wordt ook gekeken naar een alternatief voor de stage in het buitenland. Wie door financiële of andere problemen niet naar het buitenland kan, maar toch die internationale ervaring wil hebben kan een VR-stage uitwisseling doen.  

‘In het volgend Erasmusprogramma zullen de studenten de mogelijkheid hebben om gedeeltelijk op virtuele mobiliteit te gaan.’, concludeert Els Voet. Hierdoor hoopt de Hogeschool dat ze meer studenten zullen bereiken.

 

Tekst: Leslie Mindombe
Reportage: Leslie Mindombe en Frauke Codenie
Foto: Natalyia Vaitkevich(CC BY 2.0)