26/09/2022

Blamage voor regering Jambon: Septemberverklaring uitgesteld

Traditioneel wordt het Vlaamse parlementaire jaar afgetrapt met de Septemberverklaring van de Vlaams minister-president. Tijdens deze legislatuur neemt NV-A boegbeeld Jan Jambon die rol op zich. De harde begrotingsonderhandelingen hebben er echter voor gezorgd dat de Septemberverklaring uitgesteld wordt. Een blamage voor de regering Jambon volgens politicoloog Dave Sinardet. Wat houdt een Septemberverklaring juist in, en waarom slepen de onderhandelingen zo lang aan? 

Het nieuwe parlementaire jaar start elk jaar op de vierde maandag van september. Normaal gezien opent de Vlaams minister-president deze met een speech waarin de Septemberverklaring voorgesteld wordt. De minister-president start gewoonlijk met de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en doelstellingen voor het komende jaar uit te lichten. Erna gaat Jambon, in een normale wereld, verder met aankondigen over hoe de Vlaamse begroting van het komende jaar eruit zal zien. Hij geeft een raming van hoeveel van het Vlaamse geld volgend jaar besteed zal worden en aan welke maatschappelijke thema’s. Het is zaak om een evenwichtig akkoord te vinden zodat de begroting op het einde van de legislatuur in evenwicht blijft en de Vlaamse regering niet meer geld uitgeeft dan ze heeft. Na de Septemberverklaring krijgen de partijen twee dagen de tijd om deze grondig door te nemen. De eerstvolgende woensdag wordt traditioneel gebruikt om een parlementair debat te organiseren over de Septemberverklaring.  

Waarom werd de Septemberverklaring uitgesteld?  

In de onderhandelingen over de begrotingsuitgaven van het komende jaar staan CD&V en NV-A lijnrecht tegenover elkaar. De Christendemocraten willen de vaste index van het kindergeld terug van 1 naar 2 procent verhogen. Daarbovenop willen ze de kinderbijslag terug aan de index koppelen waardoor die bij elke overschrijding van de spilindex procentueel mee zou stijgen. CD&V neem deze positie in omdat ze vinden dat er de voorbije jaren al genoeg besparingsmaatregelen op Vlaamse gezinnen losgelaten werden. NV-A, gesteund door Open VLD, wil de begroting graag in evenwicht houden en vindt deze maatregel veel te duur. 

Zij stellen een alternatieve maatregel voor waarin gewerkt wordt met sociale toeslagen om enkel de meest kwetsbare gezinnen te helpen. De Vlaamse regeringspartijen kwamen finaal niet op tijd tot een akkoord over de begroting en werden dus gedwongen om de Septemberverklaring uit te stellen.  

Hoe reageren andere partijen op het uitstel van de Septemberverklaring 

Nadat het nieuwe parlementaire jaar officieel geopend werd met een woordje van Filip Dewinter (Vlaams Belang), de langst dienende parlementair in het Vlaamse parlement, gaf de parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (NV-A) het woord aan Jan Jambon voor een korte verklaring. Jambon gaf aan dat er al een sterk pakket maatregelen op tafel ligt en dat de Vlaamse regering hard zal werken om tot een akkoord te komen. Na de verklaring van Jambon kregen de oppositiepartijen de kans om te reageren. Zowel bij Vlaams Belang, Groen, Vooruit en PVDA was de teneur hetzelfde: de Vlaamse regering laat de hardwerkende Vlaming in de steek.

  

 

Tekst: Wout Libin
Foto: Geert Renckens (CC BY 3.0)