24/09/2022

Vlaamse Vereniging van Studenten pleit voor nultolerantie voor grensoverschrijdend gedrag

Met haar advies Veilige Studietijd pleit de Vlaamse Vereniging van Studenten voor een veilige studie- en leefomgeving voor alle studenten. Ze willen meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en eisen duidelijke procedures voor de aangifte en verwerking van klachten. De dienst studentenvoorzieningen op de Thomas More-campussen speelt hierop in met de nieuwe tool Spot voor de aangifte van grensoverschrijdend gedrag.

Een golf van artikels over grensoverschrijdend gedrag overspoelde de academische wereld begin 2022. Hieruit bleek dat de procedures om dit gedrag aan te geven bij universiteiten en hogescholen vaak verouderd en traag waren of onvoldoende aanwezig. Zo raakte bekend dat een studente van de UGent al sinds 2020 op de behandeling van haar aanklacht wachtte. Een reportage van Pano bracht aan het licht dat meldingen vaak niet serieus genomen worden en dat de weinige tuchtprocedures  behandeld worden door naaste collega’s van de personen waarop ze betrekking hebben.

Extern meldpunt
In maart 2022 pleitte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voor de oprichting van een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Dit meldpunt moet een neutrale tussenpersoon vormen en vermijden dat collega’s elkaars tuchtprocedures behandelen. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) hekelt dat er tot op heden nog steeds geen extern meldpunt is. Ze roepen de minister op om zijn beloftes waar te maken. In een verslag van de vergadering van de Commissie voor Onderwijs van 5 mei 2022 zegt minister Weyts: ‘Ik engageer mij heel concreet samen met de hoge onderwijssector om het beleid rond te hebben in de loop van volgend jaar.’

De VVS spreekt in hun advies Veilige Studietijd naast het belang van goede meldpunten ook over sensibilisering en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Voor docenten betekent dit dat ze zich bewust moeten zijn van de machtsverhoudingen tussen hen en studenten, voor studenten vragen ze opleidingen rond grenzen opstellen en weerbaarheid.

Spot
De dienst studentenvoorzieningen van Thomas More lanceert aan de start van het academiejaar de nieuwe tool Spot voor de aangifte van grensoverschrijdend gedrag. ‘Met het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag is het de bedoeling dat zowel collega’s als studenten kunnen melden als er iets is gebeurd’, aldus Dorien Deketelaere, vertrouwenspersoon bij de dienst studentenvoorzieningen op Thomas More campus De Vest in Mechelen. ‘Binnen Spot kunnen ze volledig anoniem melding maken. Daarna krijgen ze de keuze of ze willen dat de dienst studentenvoorzieningen verdere actie onderneemt of niet.’

Deze nieuwe tool moet vooral een vlotte en gemakkelijke manier worden om grensoverschrijdend gedrag te signaleren. Voor de dienst studentenvoorzieningen is het belangrijk dat alle meldingen op een centrale plaats verzameld worden en snel verwerkt kunnen worden. ‘We hopen dat iedereen door de laagdrempeligheid van Spot zich veilig kan voelen om dingen aan te kaarten. Er gebeuren zaken op de campus die niet kunnen. We willen dat zowel studenten als het personeel weten dat we daarnaar willen luisteren zonder dat er direct iets mee moet gebeuren.’

Ook studenten of docenten die getuige zijn van grensoverschrijdend gedrag kunnen gebruik maken van Spot. ‘Het is de bedoeling dat we elkaar helpen als we iets zien gebeuren. We moeten waakzaam zijn en onze verantwoordelijkheid opnemen om van alle campussen een veilige plek te maken’, sluit Deketelaere af.

Heb je zelf hulp nodig?
Online meldpunt: Spot
Mail: meldpunt@thomasmore.be
Meldpunt voor geweld en misbruik: bel 1712 of online
Teleonthaal: bel 106 of online

Tekst: Renee Henderickx, eindredactie: Femke De Kerpel
Foto: © Renee Henderickx

Dit stuk werd in twee delen gepubliceerd op StampMedia.