10/10/2022

Eén op de vijf dak- of thuisloze Belgen is jonger dan 26 jaar: waar kunnen jongeren in studentenstad Mechelen terecht voor hulp?

Bijna twintig procent van de dak- en thuisloze Belgen is jonger dan 26 jaar. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Koning Boudewijnstichting. Een omvattende hulpverlening is nodig om hen uit die situatie te krijgen. In studentenstad Mechelen kunnen jongeren bijvoorbeeld terecht bij de organisaties Jeugddorp en OverKop: ‘Wij proberen jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen.’

In samenwerking met UGent, KU Leuven en UCLouvain deed de Koning Boudewijnstichting in 2020 en 2021 een uitgebreide telling in negen Belgische steden en regio’s. Ze telde 6.286 dak‑ en thuislozen. Daarvan is 19,20 procent tussen 18 en 25 jaar oud.

Wie zijn die jongeren?
Bij de jonge dak‑ of thuislozen zijn opvallend meer vrouwen dan in de oudere leeftijdscategorieën. Ook gaat het vaak om jongeren die een moeilijke levensloop achter de rug hebben. Een moeizaam migratietraject is bijvoorbeeld een risicofactor. Ook ruzie met familie en vrienden kan een belangrijke oorzaak zijn.

Veel van die jongeren leven in verborgen dakloosheid. Ze wonen niet op straat, maar verblijven afwisselend bij bepaalde vrienden en familieleden. Dat is ook het verschil tussen dak- en thuisloosheid. Thuislozen hebben wel een dak boven hun hoofd, maar geen vaste woonplaats.

Hulpverlening versterken
De cijfers moeten bijdragen aan een meer efficiënte manier om op te treden tegen dak‑ en thuisloosheid. Het probleem is voor veel jongeren bijvoorbeeld niet zozeer dat ze geen dak boven hun hoofd hebben, maar dat ze geen vaste woonplaats hebben. Initiatieven zoals nachtopvang volstaan dus niet.

Voorzieningen voor jongeren in Mechelen
De organisatie OverKop in Mechelen biedt jongeren een bredere ondersteuning. Jongeren in moeilijke thuissituaties of die thuis niet meer terecht kunnen, zijn er welkom, maar ook anderen. ‘Alle jongeren tussen 14 en 25 jaar kunnen bij ons terecht. We proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen’, zegt medewerkster steunrelaties Helena Rochette. ‘We organiseren activiteiten. Jongeren kunnen zo anderen leren kennen, maar kunnen bij ons ook in gesprek gaan met een therapeut als ze dat willen.’

Daarnaast is er in Mechelen ook de organisatie Jeugddorp. ‘We richten ons op jongeren die te maken hebben met een problematische opvoedingssituatie’, zegt hoofdopvoeder Koen Van Welden. Ze ondersteunen ook dak‑ en thuisloze jongeren. ‘Wij proberen voor die jongeren een woning te vinden. Ook wordt er een plan opgesteld om de jongere verder te begeleiden.’

Tekst: Janne Eijckmans, eindredactie: Renee Henderickx
Foto: James Jordan (CC BY-ND 2.0)