01/10/2022

Franstalig hoger onderwijs wil al in augustus starten: de meningen van studenten zijn verdeeld

In Franstalig België ligt een voorstel op tafel om het academiejaar in het hoger onderwijs anders in te delen. Het academiejaar zou al in augustus starten en ook de examenperiodes schuiven daardoor op. Niet alle studenten zijn blij met het voorstel: ‘Ik vind het een heel slecht idee.’

De lessen op Franstalige universiteiten en hogescholen zouden in de toekomst al eind augustus van start gaan in plaats van midden of eind september. Op die manier volgt het hoger onderwijs het Franstalig lager en secundair onderwijs. Daar veranderde de indeling van het schooljaar dit jaar. Voor het eerst begonnen zij op de laatste maandag van augustus en niet op 1 september.

Wat verandert er concreet?
De precieze details liggen nog niet vast. Maar over de grote lijnen is er een voorlopig akkoord tussen de universiteiten, hogescholen, studenten en jeugdorganisaties. Het academiejaar zou zo’n drie weken eerder starten. De eerste examenperiode valt dan in december in plaats van in januari. Daardoor dient de kerstvakantie niet langer als blokperiode, maar hebben studenten vrij. De tweede examenperiode verschuift van juni naar de lente. Ook zullen herexamens voor de zomervakantie vallen, zodat alle studenten vakantie hebben in juli en augustus. Zo moet het nieuwe systeem studenten meer rust bieden.

Studenten reageren verdeeld
Aurélien Lago Lago studeert rechten aan de Université Saint-Louis en is tevreden met de verandering. ‘Er zijn positieve en negatieve punten, maar ik vind het wel een goed idee. Op die manier zullen we echt vakantie hebben met kerst. We zijn dan ook niet afgeleid door de feestdagen tijdens de blok.’

Studenten Amélie Beyaert (links) en Charlotte Lestiennes (rechts) © Amélie Beyaert (links), Charlotte Lestiennes (rechts)

‘Het is een voordeel dat je dan kerstvakantie hebt’, zegt ook Amélie Beyaert, studente sociologie aan de UCLouvain. Toch is ze sceptisch. ‘Je verliest bepaalde voordelen. Je bent daaraan gewend dat je in september vrij bent en buiten het seizoen op reis kan gaan aan goedkopere prijzen.’

‘Je verliest bepaalde voordelen. Je bent er bijvoorbeeld aan gewend dat je in september vrij bent en buiten het seizoen op reis kan gaan aan goedkopere prijzen’ – Amélie Beyaert, studente sociologie

Studente antropologie aan de UCLouvain, Charlotte Lestiennes, haalt hetzelfde aan. ‘Ik gebruik de maand september om te reizen. Ik heb op dat moment ook echt even ademruimte nodig.’ Ze voegt toe: ‘De helft van mijn klas is op Erasmus. Dat zou ook moeilijker worden, als wij op een ander moment beginnen. Ik vind het een heel slecht idee.’

In Vlaanderen al eerder op tafel
In het Vlaamse hoger onderwijs wordt momenteel niet over een dergelijke herindeling van het academiejaar gesproken. Vijf jaar geleden was daar wel sprake van, maar daar was toen geen akkoord over.

Studenten Céleste (links) en Helene (rechts) © Janne Eijckmans

Verschillende Vlaamse studenten hopen dat de discussie niet opnieuw zal starten. Elene Hoeben studeert Media en Entertainment Business (MEB) aan de Thomas More hogeschool in Mechelen en vindt het goed zoals het nu is. ‘Ik zou dat raar vinden, als het academiejaar vroeger begint.’ Haar medestudente MEB, Céleste Defraeye, bevestigt dat: ‘Ik zou het ook raar vinden. Het is nu al zo lang zo, dus het kan beter hetzelfde blijven.’

‘Ik zou het een heel goed idee vinden. Zo kan de gezellige kerstperiode behouden worden als vakantie’ – Laura Vanbelle, Educatieve Master

Laura Vanbelle, die een Educatieve Master volgt aan de KU Leuven, is wel voorstander van het idee.  ‘Ik zou het een heel goed idee vinden. Zo kan de gezellige kerstperiode behouden worden als vakantie en ook voor studenten met herexamens is het een voordeel. Zo kan de werklast van studenten verlaagd worden.’

Tekst: Janne Eijckmans, eindredactie: Renée Henderickx, Wout Libin
Foto: lilas59 (CC BY-NC-ND 2.0)