17/11/2022

Hoofddoekendebat: ook voor studenten van Thomas More is stageplaats vinden niet vanzelfsprekend

Het hoofddoekendebat, een onderwerp dat nog niet van de tafel kan worden geveegd. Moslimastudenten die een lerarenopleiding volgen, vinden vaak moeizaam een stageplaats. Ook voor Thomas More is dit een probleem, al zijn er binnen de opleiding Secundair Onderwijs achterpoortjes om moeilijkheden te omzeilen.

‘Studenten die een lerarenopleiding volgen en een hoofddoek dragen, vinden steeds vaker geen stageplaats’, verklaart Gert Naessens, directeur aan de hogeschool Odisee aan VRT Nieuws. Samen met de Arteveldehogeschool klaagt Naessens het tekort aan diversiteit in lerarenteams aan.

De regels rond het dragen van een hoofddoek hangen af van de koepel waartoe de school behoort. De koepel van het Gemeenschapsonderwijs verbiedt leerkrachten om een hoofddoek te dragen. Het katholiek onderwijs en het stedelijk en gemeentelijk onderwijs legt de beslissing bij de scholen zelf. Bijgevolg is het stageaanbod van een studente met een hoofddoek in het onderwijs automatisch al veel beperkter.

En hoe zit het op Thomas More?

Volgens Joke De Puysseleir, opleidingsmanager, is het ook binnen de opleiding Secundair Onderwijs een gekende situatie. Op de Hogeschool Thomas More mag uiteraard iedere studente volledig zijn wie hij of zij is, maar voor stages geldt een ander verhaal.

Moslimstudenten kiezen er vaak voor om Islamitische godsdienst te geven. Wanneer ze het verkorte traject volgen en dus de opleiding afleggen in een kortere periode, hebben ze de optie om slechts één vak te onderwijzen. In deze situaties ontstaan er vrijwel nooit problemen. De studenten worden dan gezien als een levensbeschouwelijke leerkracht en mogen hun hoofddoek dragen waar en wanneer ze willen in de school. Als de studente nog een vak geeft naast Islamitische godsdienst mag ze de hoofddoek wel dragen tijdens deze les, maar van zodra die is afgelopen, moet de hoofddoek ook weer af. Opleidingsmanager Joke De Puysseleir beaamt dat dit soms de studenten beperkt: ‘Deze omslachtige situatie zorgt ervoor dat heel bekwame studenten niet ingezet kunnen worden in bepaalde scholen en dat is jammer’.

Daarom kiezen verschillende moslimastudenten ervoor om eerst een ander bachelorsdiploma te halen zodat ze Secundair Onderwijs kunnen afleggen in verkort traject. Dat geeft ze dus de mogelijkheid om tijdens de stage enkel Islamitische godsdienst te onderwijzen. Joke De Puysseleir vindt het een omslachtige manier van werken en vindt het jammer dat niet alle scholen inclusief zijn. Volgens haar is het dragen van een hoofddoek voor vele vrouwen een deel van de identiteit en hoeft het onderwijs niet altijd de focus zo sterk op religie te leggen.

Binnen de opleiding Secundair Onderwijs is het nog nooit voorgevallen dat een studente geen stageplaats vindt. Wel worden moslima’s tijdens een observatiestage soms gevraagd hun hoofddoek af te zetten. ‘Dit gebeurt helaas nog af en toe. Voor sommige studenten hoeft het dan niet meer’, betreurt De Puysseleir.

De opleiding doet het dus goed, maar de kans om afgewezen te worden als moslimastudente blijft bestaan. Binnen de opleiding zijn er twee docenten die zelf moslim zijn. Zij bereiden hun studenten wel voor op deze tegenslag. Het blijft een benarde situatie waarmee ze rekening moeten houden.

‘Wat je beter leert kennen, hoort sneller bij het ons en ik ga voor de volle 100 procent voor het ons’

Volgens Joke De Puysseleir is het belangrijk dat het onderwijs sneller inzet op inclusiviteit. Wanneer er in de klas meer meisjes een hoofddoek dragen, wordt het ook een vertrouwd gegeven bij de leerkrachten. ‘Wat je beter leert kennen, hoort sneller bij het ons en ik ga voor de volle 100 procent voor het ons’, aldus De Puysseleir.

Wil je nog meer te weten komen over dit onderwerp? Bekijk dan zeker de reportage van 21-bisreporter Dries Byttebier. 

Tekst: Ilke Tobback, eindredactie: Stien Leys
Foto: © Mikhail Nilov