14/12/2022

Problematiek in de kinderopvang: ‘Er heerst angst om terug negatief in de krant te komen.’

De laatste weken was er veel ophef over het falend beleid in de kinderopvang. Hierdoor kwam er veel kritiek op minister Hilde Crevits (CD&V) en besloot deze om van aanpak te veranderen. Vanaf nu hanteert het Agentschap van Opgroeien het voorzorgsprincipe. Hoe kijkt de sector naar deze ophef en de veranderingen die dit met zich meebrengt?

Naar aanleiding van de dood van een baby in een kinderopvang in Mariakerke werd de problematiek in de crèches brandend actueel. Minister Crevits werd ondervraagd en het hoofd van het Agentschap Opgroeien, Verhegge hield de eer aan zichzelf en nam ontslag. Er werd een parlementaire onderzoekscommissie opgestart, die vele pijnpunten identificeerde. Uit dit onderzoek blijkt dat de administratie niet werkt, en de controles onvoldoende of niet gebeuren.

Een gevolg van deze onderzoekscommissie is dat het Agentschap Opgroeien vanaf nu het voorzorgsprincipe toe zal passen. Dit wil zeggen dat het Agentschap alle dossiers van klachten en voorvallen die er in het verleden waren terug op tafel legt. Vanuit dit voorzorgsprincipe worden nu heel wat vergunningen met terugwerkende kracht stopgezet of geschorst.

Problematiek in de sector

Ingrid Vansever is algemeen directeur van Felies, een organisator van kinderopvang. ‘Wij organiseren gezinsopvang. Dat is eerder kleinschalig: dus waarbij één onthaalouder een aantal kinderen bij haar thuis opvangt. Daarnaast organiseren wij grote groepsopvangen; dit zijn drie kinderdagverblijven waarin we ongeveer 30 kinderen opvangen. Tot slot zorgen wij voor vier initiatieven buitenschoolse opvang, dus opvang kinderen voor, na school en tijdens schoolvakanties.’ Felies tracht betaalbare en kwalitatieve kinderopvang te organiseren, specifiek met het oog op kwetsbare doelgroepen.

Volgens Vansever is de problematiek in de kinderopvang een historisch gegroeid fenomeen van een tekort aan opvangplaatsen. ‘De manier van subsidiëren zorgt ervoor dat er in het verleden werd ingezet op kwantiteit, dus op het vermeerderen van opvangplaatsen waardoor de kwaliteit van de kinderopvang uit het oog werd verloren. In mijn ogen moet heel het systeem, inclusief de subsidiëring, herbekeken worden als je kwalitatieve kinderopvang wilt organiseren.’ Ze legt uit dat de huidige manier van subsidiëren de crèches die veel kinderen opvangen beloont. Het gevolg is dat crèches in de eerste plaats zo veel mogelijk plaatsen zullen creëren en de kwaliteit van opvang steevast op de tweede plaats komt.

Voorzorgsprincipe

Ook over de politieke beslissing om vanaf nu het voorzorgsprincipe te hanteren heeft Vansever haar bedenkingen: ‘Ik begrijp wel dat ze dit nu hanteren, maar men moet er zich wel bewust van zijn dat dit persoonlijke drama’s met zich mee kan brengen. Wanneer je als overheid het voorzorgsprincipe hanteert, zal men vervolgens op basis van een klacht die nog onderzocht moet worden onmiddellijk besloten de kinderopvang te sluiten. Alvorens er enig bewijs is. Zo vallen mensen zonder inkomen.’

‘Persoonlijk vind ik dit voorzorgsprincipe nogal extreem. Er kan natuurlijk een onterechte klacht neergelegd worden, bijvoorbeeld buren die na een burenruzie de kinderopvang het leven zuur willen maken. Uiteraard begrijp ik dat de overheid in het licht van de recente gebeurtenissen het voorzorgsprincipe hanteert, maar men moet oppassen dat de slinger niet langs de verkeerde kant doorslaat.’

‘In de sector hebben wij vooral het gevoel dat het schrikprincipe het voorzorgsprincipe vervangt: de politiek is bang om weer negatief in de krant te komen. Wij vrezen dat er extreme beslissingen zullen volgen, die misschien wel onterecht zijn’.

Ze eindigt haar betoog met een pleidooi voor meer nuance in het beleid. ‘Wij als organisator van kinderopvang mochten in het verleden altijd zelf beslissen. Wij hopen deze vrijheid te mogen behouden.’

‘Tekst: Wout Libin, eindredactie: Stijn De Belder
Beeld: KDV FERM