05/10/2023

Komen studenten maar moeilijk in aanmerking om een kat te adopteren?

Studenten komen maar moeilijk in aanmerking om een asieldier te adopteren. Dat heeft 21bis vastgesteld naar aanleiding van Werelddierendag. Wie een kat wil adopteren moet aan veel voorwaarden voldoen. En dat terwijl asielen en opvangcentra overvol zitten. Is het beleid TE streng? We zochten het uit. 

Bekijk hier de reportage over het adoptieproces voor katten.

Reportage: Chloé Kegels en Dorien Van der Linden, camera en geluid: Chloé Kegels en Dorien Van der Linden
Foto: © Thomas Van den Bergh