09/10/2023

Risico op eetstoornissen hoger door sociale media: ‘Ik bekijk met mijn psycholoog hoe ik terug meer kan eten’

Op socialemediaplatformen zoals TikTok en Instagram zie je geregeld filmpjes van zeer magere influencers, al dan niet bewerkt. Vooral jongeren met eetstoornissen zijn hier gevoelig voor.

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 5 procent van de jongeren tussen 16 en 24 jaar risico loopt op eetstoornissen door berichten die ze op sociale media zien. Er wordt gesproken over “pro-an” of professionele anorexia. Dit betekent dat sommige jongeren actief streven naar anorexia, zonder zich volledig bewust te zijn van de ernstige risico’s die dit met zich meebrengt. Sociale media draagt niet altijd bij aan een realistische zelfvergelijking, aangezien foto’s kunnen worden gefilterd en bewerkt.

Onze 21bis-reporter Klaas sprak met eetexpert An Vandeputte en slachtoffer van eetstoornissen Lynn en legde het uit in Mee Op Maandag:

Voor hulp kan je altijd terecht bij je huisarts, het CLB, JAC of Teleonthaal. 

Tekst & foto: Jules Weyts
Audio: Klaas Lambrechts