30/11/2023

COP28 – VN-Klimaattop in Dubai gestart: wat betekent dit voor jongeren?

Op 30 november ging de COP28 klimaattop in Dubai van start. Op deze top wordt het klimaatakkoord van Parijs geëvalueerd en komen thema’s zoals een klimaatfonds voor ontwikkelde landen aan bod. Maar in de Belgische delegatie zitten ook twee Vlaamse jongeren (en één Waalse jongere) met elk hun eigen visie. Welke belangen verdedigen ze en wat houden die in?

Op de VN-klimaattop in Dubai komen veel belangrijke onderwerpen aan bod, maar volgens de Vlaamse Jeugdraad is de stem van de jongeren onvoldoende belicht. Dit jaar wil hij dat veranderen. De raad stuurt Simon Sterck (18), de VN-Jongerenvertegenwoordiger voor Duurzame Ontwikkeling naar Dubai, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Samen met klimaat- en kinderrechtenactivist Benjamin Van Bunderen Robberechts (17) zal hij daar de belangen van jongeren in de klimaatcrisis verdedigen. Drie hoofdonderwerpen komen aan bod: klimaatrechtvaardigheid, de invloed van klimaatverandering op kinderrechten en klimaateducatie.

‘Het is hier heel groot’, zegt Simon vanuit Dubai. ‘Het is echt een wereld in een wereld. Alle landen zijn hier aanwezig met een eigen paviljoen. Samen met hen gaan we de komende twee weken de toekomst uitschrijven. Mijn taak is vooral meetings houden met de verschillende Belgische ministers en de eurocommissaris. Maar ik wil ook met andere jongeren praten over hoe zij klimaat zien en hoe de situatie in andere landen wordt aangepakt.’

 

Dit bericht op Instagram bekijken

 

Een bericht gedeeld door Vlaamse Jeugdraad (@vlaamsejeugdraad)

Klimaatrechtvaardigheid

Klimaatrechtvaardigheid is het eerste onderwerp waar de Vlaamse Jeugdraad voor strijdt. Wat betekent dit? ‘Klimaatrechtvaardigheid gaat over de onevenredige gevolgen van het klimaat waar de jongeren van vandaag mee te maken krijgen tegenover vorige generaties’, legt persverantwoordelijke Jory Maeyaert uit. ‘Kinderen die vandaag leven zullen meer hittegolven en overstromingen ervaren dan hun ouders of grootouders. Jongeren willen een ambitieus en actief klimaatbeleid. Zij ondervinden momenteel de zwaarste gevolgen, maar hebben niet voldoende macht om het verschil te maken.’

‘De grootste veroorzakers moeten hun verantwoordelijkheid opnemen’ – Simon

Simon bevestigt deze stelling. ‘De klimaatcrisis brengt veel onrechtvaardigheid met zich mee. De grootste veroorzakers (het globale Westen) moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ambitieuze klimaatactie ondernemen.’

Klimaateducatie

Hoe kan het onderwijs jongeren beter informeren over de klimaatcrisis? Dat is de tweede kwestie waar de Vlaamse Jeugdraad mee aan de slag wil. ‘We willen dat het onderwijs en bredere sectoren nadenken over de communicatie naar jongeren toe over de klimaatcrisis’, benadrukt Jory. ‘Veel jongeren zijn bezorgd over het klimaat, maar ze merken dat er op school of in hun omgeving weinig over geïnformeerd wordt. De situatie is urgent. Voldoende en duidelijke berichtgeving over de gevolgen van klimaatopwarming zet jongeren (en de brede samenleving) sneller aan tot actie.’

Simon merkt dit ook op. ‘Jongeren zijn vragende partij over het klimaat. We moeten hierover bijleren en de ernst van de crisis begrijpen. Ons doel is een klimaatleerplan vanaf de kleuterschool tot en met het hoger onderwijs. Want nu hangt alles af van die ene geëngageerde leerkracht in het tweede middelbaar.’

Klimaatverandering en kinderrechten

De klimaatcrisis heeft ook invloed op de kinderrechten, vertelt Simon. Vooral in landen waar extreme weersomstandigheden plaatsvinden. ‘Zowel wij als de Verenigde Naties zien een sterke link tussen beiden. De inactie van de politiek brengt kinderrechten in gevaar; het recht op leven, het recht op goede gezondheid, het recht op zorgeloos opgroeien. Dat zou niet mogen. Iedereen verdient het om in een goede omgeving op te groeien.’

De Vlaamse Jeugdraad hoopt vooral dat beleidsmakers wereldwijd de ernst van de situatie inzien en actie ondernemen. ‘We moeten duidelijk maken dat de jongeren hier de grootste gevolgen van dragen. Hun perspectief biedt inzichten die de oudere generaties niet hebben en dat maakt het verschil voor onze toekomst.’

‘Ik wil een schop tegen de schenen van de beleidsmakers geven’ – Simon

Simon zelf geeft de klimaattop het voordeel van de twijfel. ‘De locatie zorgt voor belangenconflicten. Maar er worden ambities uitgesproken, ze moeten enkel nog uitgevoerd worden. Ik wil vooral de opgenoemde prioriteiten doorvoeren en de uitfasering van de fossiele brandstoffen mee tot stand brengen. Ik wil een schop tegen de schenen van de beleidsmakers geven. Het is de taak van jongeren om hen wakker te blijven schudden.’

Simon en Benjamin zullen om de twee dagen een column schrijven in De Tijd. Je kan daar meer te weten komen over hun ervaringen op de klimaattop.

Tekst: Jolien Van der Linden
Foto bovenaan: Number 10 (CC BY-NC-ND 2.0 DEED) (foto van de klimaattop COP27 vorig jaar)