13/11/2023

Verkiezingen 2024 met Kristof Calvo, Federaal parlementslid Groen: ‘Politiek bepaalt ieder moment en iedere seconde van ieders leven’

In 2024 staan nieuwe verkiezingen op ons te wachten. Jongeren die voor het eerst naar de stembus trekken, of dit slechts één keer hebben gedaan, zitten met heel wat vragen rond politieke thema’s. De meest relevante vragen werden voorgeschoteld aan alle partijen van het politieke spectrum. Hieronder aan het woord: Kristof Calvo van Groen.

Mensen krijgen vaak het gevoel dat hun stem er niet toe doet. Waarom is het volgens jou toch nuttig om te gaan stemmen in 2024?

Ik heb het gevoel dat jongeren vandaag niet altijd vrolijk worden van wat ze zien op sociale media over politiek. Maar afhaken is altijd een slecht idee, want dan beslissen de mensen in jouw plaats. Politiek bepaalt ieder moment en iedere seconde van ieders leven. Het geeft richting aan heel veel dingen. Dan kan je beter je stem laten horen, en zeker jonge mensen. Er zijn vandaag de dag heel veel uitdagingen. Thuisblijven is een slecht idee want dan beslissen mensen in jouw plaats.

Mobiliteit is een belangrijk thema voor jongeren voor de komende verkiezingen. Neem je zelf nog vaak het openbaar vervoer?

Mobiliteit is een belangrijk thema om meerdere redenen. Het gaat zowel over bereikbaarheid als duurzaamheid. Ik gebruik zelf vaak het openbaar omdat ik geen rijbewijs heb. Dat is niet uit politieke overtuigingen, maar gewoon omdat ik altijd over allerlei dingen aan het nadenken ben. Daarom zou het nogal gevaarlijk zijn moest ik met de auto rijden. Hierdoor ben ik dus een frequent gebruiker van openbaar vervoer, alleen is dat aanbod niet altijd was het zou moeten zijn. In mijn nieuwe boek zeg ik dat er binnenkort meer privéjets rondvliegen dan er nog bussen rijden. Dat is de wereld op zijn kop. Als je mensen wil meepakken in een ambitieus klimaatbeleid dan moeten ze ook een alternatief hebben. Daarom is het belangrijk om meer te investeren in openbaar vervoer dat ook betaalbaar is. Er moeten daarnaast ook nog voldoende treinen zijn na 22u, dat je bijvoorbeeld na een concert ook nog thuisgeraakt met openbaar vervoer. Dus het is zeker een belangrijk thema.

De deadline voor het klimaatbeleid is voor de tweede keer niet behaald. Wat wil jouw partij doen voor een beter klimaat?

Zoals ik net al zei, is openbaar vervoer een belangrijk thema. Het is een van de pijlers die kadert binnen een breder klimaatbeleid.

‘Om harmonieus samen te leven moeten mensen natuurlijk kunnen rekenen op een overheid die hen beschermt en hen een veilige omgeving biedt.’

We zien dat criminaliteit de bovenhand neemt in grootsteden zoals Antwerpen en Brussel. Denk maar aan the war on drugs en de recente aanslag in Schaarbeek. Wat wil jouw partij doen om de criminaliteit tegen te gaan?

Uiteraard is veiligheid een belangrijk thema. De huidige regering heeft een forse inhaalbeweging gedaan als het gaat over investeringen in justitie en veiligheidsdiensten. Het is hier in Mechelen ook altijd een heel belangrijk thema geweest. Om harmonieus samen te leven moeten mensen natuurlijk kunnen rekenen op een overheid die hen beschermt en hen een veilige omgeving biedt. Dat is een thema dat niet alleen speelt bij rechtse partijen.

Jongeren vinden politiek niet aantrekkelijk door de openlijke ruzies en agressieve tone-of-voice van politici. Welk soort communicatie wil jij – als jongerenvoorzitter – hanteren ten opzichte van jongeren?

Ik vind het belangrijk dat je aan politiek doet voor iedereen. Dat betekent dat je je eigen programma hebt. Uiteraard zijn er andere accenten die voor jongeren belangrijk zijn. Dat gaat over klimaatverandering, onderwijs of de stem van jongeren in politiek. Voor mij is politiek voor jongeren vooral een inhoudelijke kwestie. Ik besef dat je Gen Z sneller bereikt via TikTok dan via een krant. Maar door de jeugd als kleuters te benaderen met simpele communicatie, doe je ze nog steeds tekort. Voor mij is politiek bedrijven voor en door jongeren vooral een inhoudelijke kwestie. Daarom probeer ik zo veel mogelijk jongeren warm te maken voor politiek. Het is een beetje zoeken naar een balans.

Veel jongeren kampen – zeker sinds de coronacrisis – met mentale problemen. Hoe willen jullie deze jongeren helpen?

Met de huidige federale regering hebben we al flink geïnvesteerd in de toegankelijkheid van de psychologische zorg. Zo is deze zorg ook goedkoper gemaakt. Je ziet ook dat het een thema is dat heel fel speelt bij jongeren, en dat is goed. Er zijn heel lange wachtlijsten. We moeten ervoor zorgen dat het een toegankelijk en betaalbaar aanbod blijft voor iedereen.

Huisvesting wordt voor heel wat jongeren onbetaalbaar. Aan welke oplossingen werkt jouw partij?

Dat is een belangrijk thema, ook op lokaal niveau speelt dat heel erg. In een aantrekkelijke omgeving als Mechelen is het wel belangrijk dat jonge Mechelaars in hun eigen stad kunnen blijven wonen. Het gaat over veel verschillende dingen. Het gaat over sociale huisvestiging, betaalbare woningen op de private markt, een groter aanbod voor mensen later in hun leven… Wonen wordt vaak als een markt benaderd, maar het is eigenlijk ook een recht. Het is buiten het puur functionele ook een plaats om jezelf thuis te voelen, om rust te vinden en houvast te hebben. Daarom is wonen zeker een belangrijk onderwerp binnen een bredere sociale agenda.

Geef één reden waarom jongeren in 2024 op jouw partij moeten stemmen.

Het allerbelangrijkste is dat mensen gaan stemmen en dat ze zich informeren. De verkiezingen is een beetje wat Maanrock is voor de Mechelse festivalzomer: het hoogtepunt. Het moment dat we met veel mensen buiten komen en met z’n allen onze stem laten horen. Informeer en interesseer jezelf. Jonge mensen zijn wijs genoeg om het programma van Groen uit te pluizen en voor zichzelf uit te maken welke punten ze belangrijk vinden.

Tekst: Renzo Vangenechten
Afbeelding bovenaan: Arno Costima – Aikon Producties, CC BY 4.0