04/12/2023

Treinstaking, een (on)geldige afwezigheidsreden op school? ‘Als een docent niet op de campus geraakt, kan de les online doorgaan’

Een maand na de stakingsdagen in november staat er opnieuw een staking gepland, van dinsdag 5 december om 22 uur tot en met donderdag 7 december. Hierdoor is het treinaanbod beperkt. NMBS keurt deze actie van ACOD Spoor en VSOA-Spoor af als totaal onaanvaardbaar. Gaan lessen voor studenten gewoon door of bieden hogescholen en universiteiten alternatieven? Onze 21bis-reporters zochten het uit. 

1.Thomas More Hogeschool: ‘Ombudsdienst beslist of afwezigheid wettig is’ 

Binnen Thomas More beslissen de opleidingen zelf over wat een wettige afwezigheid is en wat niet. ‘Studenten melden dit best op voorhand. Ze nemen contact op met de ombudspersoon voor de datum van de verplichte aanwezigheid.’ De hogeschool verwijst naar hun Onderwijs- en Examenreglement voor meer informatie. 

Thomas More laat het liever aan de opleidingen over om hun beleid te bepalen, omdat zij beter de situatie per geval kunnen inschatten. ‘De reden om zo’n afwezigheid wel of niet toe te staan verschilt namelijk van opleiding tot opleiding. Vaak is dat iets heel praktisch eigenlijk: als ze lessen moeten verplaatsen zijn er te weinig lokalen om dit te doen, beschikbaarheid van docenten, aantal lessen die ze nog hebben voor de examenperiode.’ Studenten kunnen volgens de hogeschool altijd terecht bij hun ombudspersoon als ze vragen of klachten hebben.

Thomas More Hogeschool: Ombudsdienst beslist of afwezigheid wettig is’

2. Universiteit Antwerpen: ‘We gaan ervan uit dat onze studenten maatregelen nemen om er te geraken’ 

‘We nemen  geen speciale maatregelen voor de treinstaking, enkel als het in de examenperiode zou gebeuren. Als het lang op voorhand aangekondigd is, gaan we ervan uit dat onze studenten maatregelen kunnen nemen om er te geraken.’ De universiteit stelt voor om te carpoolen, de bus of tram te nemen of dat ouders een keertje kunnen omrijden.  

Daarnaast geeft de universiteit ook nog veel vakken online, waardoor studenten de les ook achteraf kunnen bekijken. ‘De staking valt erg dicht bij de examens, waardoor we geen practica wil uitstellen. Voor de docenten en ander personeel gelden dezelfde regels, ook zij moeten op het werk geraken.’ 

‘Als er een staking zou zijn tijdens de examens, kan je als student beroep doen op overmacht. Je moet dan echt kunnen aantonen dat je niet aanwezig kon zijn door de problemen op het spoor.’ 

3. Arteveldehogeschool: ‘In uitzonderlijke gevallen zoeken we naar een alternatief’ 

In principe verwacht de hogeschool van de studenten en medewerkers dat ze op de campus geraken als ze daar moeten zijn. ‘In uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken: als een docent bijvoorbeeld niet op de campus raakt, kan die in overleg met zijn leidinggevende een les online laten plaatsvinden of later inhalen. Studenten worden daarvan op de hoogte gebracht.’  

‘Voor studenten geldt hetzelfde: de lessen gaan zo veel mogelijk op de campus door. Wie er toch niet raakt, kan in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de docent zoeken naar een alternatief.’ 

4. Odisee Hogeschool: ‘We kijken of de lessen online kunnen doorgaan in plaats van fysiek’ 

De lessen gaan gewoon door. ‘We kijken of ze online kunnen doorgaan in plaats van fysiek. Daarna moeten docenten hun studenten op de hoogte brengen.’ De studenten moeten volgens de hogeschool zelf alternatieven zoeken als een les echt niet online kan doorgaan. ‘Eventuele afwezigheid moet worden gemeld bij de ombudsdienst.’ 

5. Universiteit Gent: ‘Studenten kunnen slapen bij vrienden of vriendinnen op kot’ 

Hier worden de maatregelen rond de treinstaking niet overkoepelend georganiseerd. Ze organiseren online alternatieven op maat en niveau van elke opleiding. ‘Er is nog een dienstverlening bij de treinen, waardoor studenten nog wel op de campus geraken. Vroeger reed er tijdens een staking geen enkele trein, maar dat treinlandschap is gelukkig veranderd.’ 

Universiteit Gent focust op de flexibiliteit op de dag zelf. ‘Studenten zoeken zelf alternatieven, zo gaan ze soms een nacht op kot van een vriend of vriendin slapen.’ Volgens de universiteit wordt de staking niet als problematisch opgenomen, langs geen enkele kant. Sinds corona is er op de school meer flexibiliteit, vooral op technisch vlak. ‘Vroeger was dat iets moeilijker.’ 

6. Hogeschool PXL: ‘Flexibel omschakelen naar online onderwijs’ 

Als een staking lang van tevoren werd aangekondigd door De Lijn of de NMBS vraagt PXL aan de studenten om op zoek te gaan naar een ander alternatief om op de campus te geraken. Wanneer de staking last minute wordt aangekondigd, brengt PXL de lectoren hiervan op de hoogte en vragen ze flexibel te zijn voor studenten die de les later betreden. 

‘In ons onderwijsconcept staat het Mixed Learning Model mooi centraal voor het leren op de campus, online en op de werkplek. Dit geldt ook voor stakingen waar mogelijks klassen zullen zijn die halfleeg zijn als een gevolg daarvan. Het onderwijsconcept laat het dan toe om op een zeer flexibele manier om te schakelen naar online onderwijs.’ 

7. KU Leuven: ‘We verwachten dat studenten aanwezig zijn’ 

Volgens de KU Leuven werd de staking ruim op voorhand aangekondigd en is het dus geen vorm van overmacht. De universiteit verwacht haar studenten dan ook allemaal op de campus tijdens deze stakingsdagen: ‘Studenten met verplichte lessen zoals oefenzittingen of practica, worden verwacht een regeling te treffen om aanwezig te zijn.’ 

Toch voorziet de universiteit een alternatief voor hoorcolleges, die iets makkelijker online te organiseren zijn: ‘Voor hoorcolleges kunnen studenten ook gebruik maken van lesopnames of online streaming.’ 

8. Karel De Grote Hogeschool: ‘Een aangekondigde staking is geen gewettigde reden om afwezig te zijn’

Karel De Grote Hogeschool bracht al haar studenten vorige week op de hoogte van de aangekondigde treinstaking. Ook hier is de treinstaking geen geldige afwezigheidsreden. ‘ We raden de studenten telkens aan de alternatieve dienstregeling te bekijken. Mochten ze nog vragen hebben, is de ombuds van hun opleiding het aanspreekpunt.’

Ook bij deze hogeschool is de staking geen geldige reden tot afwezigheid: ‘Een aangekondigde staking is zoals gebruikelijk geen gewettigde reden om afwezig te zijn tijdens de lessen, practica of tijdens stages.’

9. Hogeschool Vives: ‘Check regelmatig de reisplanner via de NMBS-app’

De West-Vlaamse hogeschool Vives informeerde hun studenten ook al over de komende staking: ‘Check regelmatig de reisplanner op de website van de NBMS of via de NMBS-app. Zo weet je of je met de trein op je bestemming zal geraken of je op zoek moet naar een alternatief.’

Op deze school is staking geen geldige reden om afwezig te zijn, zelfs niet bij examens of testen: ‘Aangezien het hier om een aangekondigde staking gaat, kan deze niet worden ingeroepen als overmacht als je bijvoorbeeld een examen of test zou missen. De student is in dat geval onwettig afwezig.’

Tekst: Amelie Van Bogaert en Renzo Vangenechten
Foto bovenaan: © NMBS
Foto’s artikel: © Thomas More Hogeschool, © NMBS