28/04/2024

5 vragen over de brand in de Notre-Dame van Parijs

Vijf jaar geleden brak op 15 april 2019 een brand uit tijdens herstellingswerken aan de Parijse kathedraal Notre-Dame. President Emmanuel Macron beloofde om ten laatste in 2024 de kathedraal te herstellen. We zijn ondertussen vijf jaar verder. Kan de president zijn belofte waarmaken? Onze 21bis-reporter Céline sprak met Parijsliefhebster Luna Vera (22) over hoe zij de noodlottige brand ervaarde doorheen de afgelopen vijf jaar. 

Hoe is de brand ontstaan? 

Toen de brand plaatsvond, waren er in de kathedraal restauratiewerken aan de gang. Destijds was het onduidelijk hoe de brand precies was ontstaan. Het parket van Parijs voerde twee maanden lang een onderzoek uit en gelooft dat de brand twee mogelijke oorzaken had: een kortsluiting of storing van het elektriciteitsmechanisme of een slecht uitgedoofde sigaret. 

Heeft de brand een effect gehad op het toerisme in Parijs? 

Door de brand was de kathedraal gesloten, waardoor precieze bezoekerscijfers ontbreken. In een interview met CNews meldde algemeen directeur van Protourisme Didier Arino dat sinds begin 2019 Parijs 5% minder buitenlandse toeristen kende. Al gelooft hij dat meer buitenlandse toeristen juist uit sympathie en medeleven naar Parijs zullen trekken om de herstellingswerken van nabij te bewonderen. De 22-jarige Luna Vera, die jaarlijks naar Parijs gaat en vertelt over haar eerste bezoek aan de kathedraal na de brand, ziet het anders: “Ik zag meer toeristen, maar dat zal eerder met ramptoerisme te maken hebben gehad. 

Zorgde de brand voor een andere beleving van de iconische kathedraal? 

Voor Vera blijft de Notre-Dame hetzelfde mét of zonder toren, al kan ze zich nog goed herinneren hoe ze zich voelde toen ze de kathedraal voor het eerst zag na de brand: “Het was heel zichtbaar dat de toren er niet meer stond. Een deel van het uitzicht dat je altijd hebt gekend is plots verdwenen.” Bijna vijf jaar na de brand zijn de sporen moeilijk te zien, getuigt ze.

Toeristen en Parijzenaars konden aanschouwen hoe de stellingen werden weggehaald rond de nieuwe torenspits.

Hoeveel kost het om de kathedraal te herstellen? 

De kathedraal herstellen zou volgens de Franse radiozender Europe 1 zo’n 700 miljoen euro kosten, maar de precieze kostprijs is niet gekend. Om de herstellingswerken te financieren kon Parijs rekenen op gulle giften van een aantal privésponsors. Zo doneerde de familie Bettencourt van het merk L’Oréal maar liefst 200 miljoen euro, maar ook oliebedrijf Total gaf 100 miljoen euro. In totaal is er ongeveer 846 miljoen euro gedoneerd. 

Zal de kathedraal volledig hersteld zijn in 2024 zoals president Macron beloofde? 

Hoewel de herstellingswerken tijdens de covidpandemie tijdelijk hebben stilgelegen, ziet het er naar uit dat de Franse president Emmanuel Macron zijn belofte kan nakomen.

In de vijf jaar hebben meer dan 1000 werklieden elke dag gewerkt om de kathedraal zo goed mogelijk in ere te herstellen. De torenspits die in de brand sneuvelde is vernieuwd en toeristen kunnen deze al bewonderen. Op 8 december 2024 verwacht de stad dat de werkzaamheden klaar zullen zijn. 

 

Tekst: Céline De Munter
Foto: Cilcée (CC BY-SA 4.0)