09/10/2019

Fons Leroy (VDAB): ‘Op zoek naar een job? Deze generatie heeft écht wel keuze’

Begin je al te zweten als je denkt aan werk na je studie? Wat wordt er van je verwacht als werkkracht en geraak je überhaupt nog aan de bak in deze maatschappij? Fons Leroy, tot voor kort topman van VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), stelt ons gerust.

Onwetendheid na het afstuderen. Is dat eigen aan deze generatie?

Goh, dat is iets van alle tijden. Maar deze generatie studeert wel langer dan de vorige. Daardoor houd je als student langer afstand van de reële wereld. Die blijft ondertussen wel evolueren. En dat gaat snel. Sneller dan vroeger. Daarnaast staat deze generatie voor enorm veel keuzes in een ietwat onzekere wereld. Automatisch wakkert dat de onwetendheid aan.

Veel keuze?

Voor elke 82 afgestudeerden die op de arbeidsmarkt verschijnt, verdwijnen er 100 werkkrachten van diezelfde arbeidsmarkt. Dat was vroeger omgekeerd. In die zin heeft deze groep veel meer kansen en voordelen. Zéker als je goedgeschoold bent.

Welke trends moeten we zeker opvolgen?

Digitalisatie en visualisatie. Het video-cv is enorm populair en doet het goed bij bedrijven. Dat komt omdat je je echt kan tonen zoals je bent. Het maakt solliciteren ook toffer. Deze generatie is daar sterk in.

Een andere trend is jobhoppen.

Het positieve aan deze trend is dat je écht kan ontdekken waar je passies en talenten liggen. Welke werkcontexten en statuten het best bij je passen. Zoals bijvoobreeld werknemer of zelfstandige.
Anderzijds kan een werkgever dit zien als ‘iemand die niet loyaal is’ en je negatief beoordelen.

Verwar dit niet met bijklussen náást je job. Alles wat je buiten je werk doet, heeft voordelen voor je carrière. Zowel een bij-job uitoefenen als actief zijn in een jeugdbeweging of vrijwilligerswerk. Dat toont engagement en groeimogelijkheden. Slimme werkgevers zien dat zeker als een voordeel.

‘Laat je geen werk aanpraten als je niet onmiddellijk iets vind’

Dat geeft extra druk. Niet moeilijk dat depressie en burn-out zo vaak voorkomen.

Nee, dat heeft te maken met het systeem dat deze arbeidsmarkt hanteert. Je wordt aangenomen voor een strikt omlijnde functie in een organisatie met een hiërarchische structuur. Bedrijven die inzetten op autonomie, teamwork en het leren van medewerkers stimuleert, hebben minder kans op  stress en burn-out. Werknemers vinden het ook fijn als het bedrijf in hen investeert.

Natuurlijk hebben depressie en burn-out ook te maken met het aantal uren dat je werkt. Daarom moet je voor een job kiezen die je doet met passie en goesting. Je uitleven in werkcontext is even belangrijk als in privécontext.

Aan wat voor werknemers heeft deze maatschappij dan nood?

Mensen die wendbaar en ‘leerbaar’ zijn. Alles verandert heel snel door de robotisering en digitalisering. Ook de klimaatverandering heeft effect op de economie. Elk bedrijf voelt snel die gevolgen. Je moet daarom werknemers hebben die enerzijds wendbaar zijn en snel kunnen schakelen. Maar ook medewerkers die snel leren en zich kunnen aanpassen aan veranderingen.

Waar je als werknemer over moet beschikken staat beschreven in de 21e -eeuwse vaardigheden. Dat is een rooster met competenties waarover je moet beschikken om mee te kunnen in een snel veranderende economie. Creativiteit, taalvaardigheid, werken in teamverband en communicatie zijn enkele voorbeelden.

Is dat realistisch?

Ja. Maar die vaardigheden moeten eigenlijk al in het onderwijs worden aangeleerd. Eens je op de arbeidsmarkt zit, is het al te laat. Het basisonderwijs heeft al een aantal van deze vaardigheden verwerkt in de eindtermen. Maar systematisch moet er meer op worden ingezet.

Heeft u nog tips voor de pas afgestudeerde rekruut?

Volg je hart én je passie. Laat je geen werk aanpraten als je niet onmiddellijk iets vind. Er is een ruime arbeidsmarkt met voldoende keuze. Zoek ook zeker een job die bij je past. Doe research en zoek een bedrijf dat aansluit bij jouw waarden. Investeert het in zijn medewerkers? Tegenwoordig gaat het om veel meer dan het bedrijf alleen. En denk eraan: dit is de eerste generatie die écht kan kiezen tussen jobs als je goed geschoold bent.

Lees ook: De strijd na je studie: ‘Duizenden mails, motivatiebrieven en sollicitaties’

Tekst en foto: ©️ Jorien Deridder

Verlaat je het nest? Ciao hotel mama biedt jou een houvast. Van werk zoeken tot kleine klusjes in huis. In deze rubriek lees je artikels die jou klaarstomen om op eigen benen te staan. Ciao hotel mama to the rescue!