26/11/2020,

Antwerps Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg krijgt meer meldingen binnen van jongeren

ANTWERPEN – De eerste lockdown uitzitten was voor jongeren geen probleem. Sinds de tweede lockdown verliezen ze perspectief. Er heerst bezorgdheid om hun mentale gezondheid en dat is ook Vagga, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Antwerpen, niet ontgaan. Het aantal meldingen dat ze krijgen is sindsdien heel wat gestegen.

Vagga is een vzw voor geestelijke gezondheid in Antwerpen, waar mensen naartoe gaan om gesprekken te voeren. Ook kunnen ze er terecht voor therapeutische begeleiding. Ze bieden ambulante zorg, wat betekent dat mensen er niet kunnen verblijven.

‘Omdat Vagga een vzw is, blijven de kosten laag. Per sessie wordt een bedrag van elf euro aangerekend. Voor jongeren kan dat zelfs gratis. Er zijn geen wachtlijsten binnen het jongerenteam waardoor jongeren meteen gezien kunnen worden’, aldus Maya Geudens, klinisch psycholoog binnen Vagga. Zij gelooft dat therapeutische begeleiding en psychologische ondersteuning in deze tijden veel kan betekenen voor jongeren. 

‘We zien ook aan de jongeren dat hen dat deugd doet’

Maya Geudens, klinisch psycholoog

Verslavingen en hun oorzaken

Maya Geudens werkt bij het jongerenteam dat zich bezighoudt met vroeginterventie. Zij ontfermen zich over jongeren en jongvolwassenen tot 26 jaar waarbij er sprake of mogelijk kans is op risicovol gebruik van drugs, alcohol, medicatie en andere verslavende middelen

Verslavingen in tijden van corona

We weten het nu allemaal wel. Feesten en samenkomen met vrienden is uit den boze door de lockdown. Het sociaal contact van mensen wordt beperkt, dus ook dat van jongeren en jongvolwassenen. Sinds de lockdown komen er meer meldingen binnen en heeft Vagga te maken met meer crisissituaties. Vagga merkt effectief verschil op bij jongeren en jongvolwassenen sinds de tweede lockdown die van start ging op 2 november 2020.

Stress kan verhoogd of verlaagd worden door bepaalde situaties. Belangrijke factoren die stress verhogen bij jongeren en jongvolwassenen zijn volgens Maya Geudens de volgende: ‘School is een heel belangrijke factor in het leven van een jongere. Nu hier veel onduidelijkheid over bestaat, krijgen ze er stress van. Ook het thuis les moeten volgen en de druk voelen van ouders, geeft stress.’

Bij Vagga hopen ze alvast dat wanneer de tweede lockdown eindigt, jongeren terug perspectief kunnen vinden. Ze hopen daarmee dat ,naar de toekomst toe, het aantal meldingen weer zal dalen.

Tekst: Charline De Winne en Mauranne Robyn, foto: David Garrison via Pexels