07/12/2020

Thomas More blij met overheidssteun voor mentaal welzijnsbeleid, maar ook sceptisch: ‘Laat middelen niet enkel naar grote studentensteden gaan’

Als er één positief gevolg is van de coronacrisis, is het misschien wel de toegenomen aandacht voor ons mentaal welzijn. Ook studenten trokken massaal aan de alarmbel en dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen: Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil samen met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) een Vlaanderenbreed beleid rond het mentaal welzijn van studenten uitwerken en daar trekt hij maar liefst 800.000 euro voor uit. ‘Toch staat de verdeling van die extra middelen nog niet op punt’, benadrukt Diane Maes, zorgcoördinator bij Thomas More.

Om het beleid vorm te geven wil Weyts zich baseren op de nulmeting rond mentale gezondheid – een inventarisatie van de huidige situatie die als uitgangspunt moet dienen voor verder onderzoek – die de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) momenteel organiseert. De VVS deed hiervoor beroep op een vragenlijst van de Wereldgezondheidsorganisatie die het mentaal welzijn van studenten in kaart moet brengen en vulde deze aan met specifieke vragen rond het Vlaamse studentenleven en de coronacrisis.

Laagdrempelig en anoniem

Dankzij deze resultaten en het extra budget van de Vlaamse overheid zal het SIHO, dat zich tot nu toe hoofdzakelijk inzette voor studenten met een fysieke beperking, ook het mentale welzijn van studenten beter kunnen waarborgen. Hiervoor bedacht de organisatie al heel wat nieuwe initiatieven, maar voor de concrete uitwerking ervan zullen vooral de studenten zelf een erg actieve rol spelen.

Wat al zeker op tafel zou liggen is de ontwikkeling van een digitaal platform. Hiermee wil het SIHO een laagdrempelig medium bieden waar studenten anoniem toegang krijgen tot informatie over mentale gezondheid. Daarnaast hoopt de organisatie bestaande initiatieven te verenigen en de informatiestroom tussen studentensteden te bevorderen om zo een netwerk op te zetten rond mentaal welzijn. Om dit te verwezenlijken krijgt elke studentenstad een verbindingsofficier die de lokale waaier aan welzijnsinitiatieven moet verbeteren en verruimen, en die een toegankelijke antenne moet zijn die studenten de weg kan wijzen naar de juiste hulp.

Enkel steden?

Volgens Diane Maes, zorgcoördinator en aanspreekpunt van het SIHO bij de Thomas More hogeschool, focust Weyts zijn beleid nog te veel op de grote studentensteden: ‘De overheidssteun mag niet enkel naar de steden gaan. Momenteel worden alleen Leuven, Gent, Antwerpen, Brussel, Hasselt, Brugge en Kortrijk genoemd. De meeste campussen van Thomas More bevinden zich echter elders.’

‘Onze hogeschool hanteert gelukkig al een vrij sterk beleid rond mentaal welzijn’, stelt Maes, ‘maar ik geef toe dat er op vlak van preventie nog ruimte is voor verbetering. Helaas heb ik het nieuws ook zelf via de media moeten vernemen en heeft Thomas More tot nu toe dus nog geen verdere info ontvangen over het nieuwe beleid.’

Tekst en foto: © Rani Guinée