03/01/2021

DATA: Nog steeds weinig vrouwen in topfuncties bij de federale politie

Uit het personeelsbestand van de federale politie blijkt dat er in 2019 nog steeds weinig vrouwen topfuncties uitoefenen. De meeste vrouwen hebben een functie in het basiskader. Eva Tolleneer, hoofdcommissaris van politiezone Heist, legt uit waarom de stap om hogerop te klimmen groter is voor vrouwen.

Catherine De Bolle werd in maart 2012 de eerste vrouw met de functie van commissaris-generaal. Ze doorbrak het glazen plafond bij de federale politie. Tot op de dag van vandaag deden niet veel vrouwen haar na. De meeste vrouwen bij de federale politie zijn inspecteur in het basiskader.

 

Functies van vrouwen bij de federale politie

In 2019 oefenen nog steeds weinig vrouwen een functie uit in het midden- en officierskader van de federale politie. Er zijn slechts zestien vrouwelijke hoofdcommissarissen die zich situeren in het officierskader. Het middenkader bestaat uit 127 vrouwen die de functie van commissaris uitoefenen en 403 vrouwelijke hoofdinspecteurs. Het verschil met het basiskader met 1140 vrouwelijke inspecteurs is enorm.

 

Mannelijke versus vrouwelijke korpschefs

In 2019 zijn er in België zestien vrouwelijke korpschefs of hoofdcommissarissen en maar liefst 156 mannelijke exemplaren. Dit verschil met bijna een tienvoud aan mannen in de functie van korpschef is schrijnend en volgens Tolleneer te wijten aan de combinatie van werk en gezin. ‘Veel vrouwen twijfelen nog steeds aan zichzelf, wat heel onterecht is’, zegt de vrouwelijke korpschef.

Toen Tolleneer in 2018 met glans slaagde voor het directiebrevet om korpschef te worden, was een derde van de afgestudeerden vrouwelijk. De federale politie streeft naar fifty-fifty, maar het is een begin. Tolleneer zegt dat Covid-19 flexwerken toegankelijker heeft gemaakt waardoor vrouwen sneller de stap zetten om door te groeien. ‘Flexwerken laat je toe tijdsonafhankelijk en resultaatgericht te werken. Hierdoor kan het gezinsleven beter afgestemd worden op het professionele leven’, verklaart de vrouwelijke korpschef.

 

Tekst, foto en datavisualisaties: ©Jolien Ceulemans