29/09/2022

Een nieuwe Vlaamse begroting: wat betekent dit voor jongeren?

Na lange onderhandelingen en een uitgestelde Septemberverklaring is de nieuwe Vlaamse begroting nu toch goedgekeurd. De kinderopvang krijgt 100 miljoen euro extra. Er is een nieuw plan tegen waterschaarste en droogte. De indexering van de huurprijzen wordt beperkt. Maar wat staat er in die begroting voor jongeren?

Ook jongeren profiteren mee van enkele economische veranderingen binnen de begroting. Zo wordt het groeipakket, het vroegere kindergeld, opnieuw gekoppeld aan een indexering van twee procent in plaats van één procent. Dit betekent dat het bedrag van het groeipakket elk jaar in september met twee procent stijgt. Daarnaast kondigde de regering ook aan dat een ziektebriefje niet meer nodig is als je maar een dag afwezig bent. Dit kan maximaal drie kalenderdagen per jaar, maar het is handig voor jongeren die werken.

Minder fijn eventueel is de invoering van een vliegtaks voor vluchten van minder dan 500 kilometer vanuit België. Hierbij betaal je voor elke vlucht één tot twee euro extra.

Uitgaven van de regering
De Vlaamse overheid wil extra investeren in jongeren. Als eerste is er budget voor het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Hierin is er aandacht voor het bevorderen van armoedesensitiviteit. Ook willen ze dat steeds meer jongeren in armoede aan vrijetijdsinitiatieven kunnen deelnemen. Er komt daarnaast 2,5 miljoen euro budget vrij voor de uitbreiding van de geestelijke gezondheidszorg.

Het departement Jeugd van de Vlaamse overheid investeert ook in een Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan waarin aandacht is voor positieve identiteitsontwikkeling. In dit plan is er ruimte voor de uitbouw van een platform tegen cyberpesten en een campagne om de relatie tussen jongeren en politie te bevorderen.

Mediawijsheid stimuleren
Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) wil dan weer mediawijsheid bij jongeren versterken. Hij trekt een miljoen euro uit voor jeugdjournalistiek voor en door jongeren en plant dit jaar nog een groot evenement rond nieuwsmedia. Het Audiovisueel Fonds, dat audiovisuele producties ondersteunt in Vlaanderen, krijgt meer middelen om nieuwe media en games te promoten.

Mediawijs, het Vlaamse kenniscentrum voor mediawijsheid, kan rekenen op extra subsidies om desinformatie aan te pakken en de stemmen van kwetsbare groepen jongeren te versterken binnen de media. Daarnaast is er ook budget voor een code voor influencers en een actieplan rond grensoverschrijdend gedrag in de mediasector.

Tekst: Renee Henderickx, eindredactie: Stijn De Belder
Foto: © Renee Henderickx